Scenarioplanning: digitale revolutie anno 2025

Met scenarioplanning kan uw organisatie al een goed beeld schetsen van wat er in de toekomst (anno 2025) gaat gebeuren. Dat is exact wat ik heb gedaan. Ik heb me bezig gehouden met scenarioplanning door onderzoek uit te voeren en een workshop te houden onder Vicus medewerkers. In de blog Marketing Automation, Big Data en Online Security, een blik in de toekomst heb ik het eerste deel van de weerspiegeling op de toekomst volgens Vicus weergegeven.
thema-digitale-revolutie-toekomst_illustratie

cybercriminaliteit In deze tweede blog kunt u het vervolg op deze blog lezen. Naast Big Data, Marketing Automation, Online Security en Privacy zijn er nog meer scenario’s te schetsen, samengevat onder de noemer digitale revolutie. Deze scenario’s zijn meer gericht op veranderingen in de samenleving/markt, terwijl de hiervoor genoemde scenario’s meer technisch/functioneel van aard zijn.

Digitale revolutie

De digitale revolutie is momenteel in volle gang en heeft een grote invloed op maatschappelijke ontwikkelingen. Door de digitale revolutie zullen vrijwel alle aankopen online worden gedaan. Deze ontwikkeling klinkt logisch, maar producten en diensten zullen alleen online verkocht worden met de voorwaarde dat er een klantbeleving aan is gekoppeld. Webshops zoals men die nu kent zullen er daardoor waarschijnlijk niet meer zijn. En vervangen zijn door virtueel winkelen en 3D websites.

Deze verandering in de samenleving zal niet te beïnvloeden zijn. Organisaties zullen daarom met deze ontwikkeling moeten ‘meevaren’. Dit vergt een scherpe blik op de markt en veel onderzoek. Veel onderzoek dat in deze tijd efficiënt kan worden uitgevoerd met Big Data. Wij zien bijvoorbeeld nu al een toenemende behoefte aan integratie tussen WordPress blogs (beeldvormende informatie) en Magento webshops (detailinformatie en transactie uitvoeren).

Macht van grote bedrijven

Google voorop in digitale revolutie.

Google is mooi voorbeeld van een bedrijf dat zich bezig houdt met de digitale revolutie.

De samenleving laat zich bijvoorbeeld wel beïnvloeden door grote bedrijven en multinationals. In 2025 zullen er enkele bedrijven zijn die de gehele markt bepalen. Denk aan Google of marktplaatsgigant Alibaba.com. Deze bedrijven zullen zo veel macht hebben dat zij gewoon producten de markt in kunnen pushen. Om als ‘kleinere’ organisatie bij te blijven zul je hier snel op moeten reageren. De ‘time to market'(de tijd om een product te ontwerpen voordat het op de markt verschijnt) zal ongekend kort zijn en veel invloed hebben op levertijden. De macht verschuift dus naar waar het meeste geld zit. De politiek wordt hierbij deels buitenspel gezet.

Minder vertrouwen in banken

Het consumentenvertrouwen in banken zal langzaam verdwijnen. Leningen zullen steeds meer worden afgesloten bij grote bedrijven.

Opkomst community’s

Een andere ontwikkeling die van invloed is op het dalende consumentenvertrouwen zijn de community’s. Men gaat steeds meer dingen met en voor elkaar doen. Hierbij worden er steeds meer betalingen gedaan in natura. Zo neemt bedrijf B bijvoorbeeld een bepaalde dienst af bij bedrijf A. Bedrijf B betaalt vervolgens bedrijf A terug in natura door een specifiek product voor desbetreffende organisatie te produceren. Deze afspraak kan eenmalig zijn, maar ook contractueel voor een bepaalde periode worden vastgelegd. Voor organisaties wordt het dus steeds belangrijker om samenwerkingsverbanden op te zetten, simpelweg omdat niet alle organisaties meer geld accepteren.

Slimme samenleving

Technologische snufjes zoals wearables zullen volledig in de markt zijn geïntegreerd. De samenleving zal ten opzichte van nu superslim zijn. Deze toegenomen ‘intelligentie’ is mogelijk door de hoeveelheid data die per direct beschikbaar is voor iedereen. Artificial Intelligence, de geproduceerde intelligentie door machines en software, speelt hier ook een grote rol in. Alles staat met elkaar in verbinding en daarmee ook alle (gepubliceerde) data van bedrijven.

Online reputatie belangrijk

Door de hoeveelheid beschikbare data en de verbindingen ertussen wordt ook de online reputatie van bedrijven steeds belangrijker. Producten en ervaringen worden met elkaar vergeleken en het bedrijf dat zich hierin het beste profileert, zal de potentiële klant weten binnen te halen. Reputatie zal van grote invloed zijn in de buyer en customer journey.

Meer in de cloud werken

Ook zal er een verschuiving gaan plaatsvinden naar de locaties waarin data zullen worden opgeslagen. Hardware zal alleen nog maar worden opgeslagen op grote servers. Iedereen zal steeds meer ‘in the cloud’ gaan werken. Een gevaar van deze ontwikkeling is de groeiende dreiging van cybercriminaliteit en de daarmee gepaard gaande grotere investeringen in beveiliging.

Grens tussen marketing en verkoop vervaagt

Doordat de wereld steeds transparanter wordt en er steeds meer online gepubliceerd, uitgewisseld en verkocht wordt komt het verkoopmoment steeds dichter bij de marketeer te staan. De koopknop zit onder de advertentie, direct naast de knop om informatie aan te vragen. Daardoor is er ook behoefte aan nieuwe modellen in de marketing en verkoopprocessen. Vicus heeft daarvoor het JourneyFunnel Model dat de samenwerking tussen marketing en verkoop stimuleert.

Transparantie

In 2025 zal de vraag naar transparantie hoog zijn. Bedrijven zullen hieraan moeten voldoen.

Of al deze scenario’s uit zullen komen is uiteraard maar de vraag. Medio 2020 zullen we al het een ander weten.

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen