Scenarioplanning: visie van Techno Motor Veghel op 2025

In de vorige blog marketing automation, big data en online security; een blik in de toekomst, beschreef ik hoe wij met Vicus als organisatie proberen in te spelen op voorgenoemde ontwikkelingen door aan scenarioplanning te doen. Scenarioplanning is een manier om je als bedrijf voor te bereiden op de toekomst. Als Vicus hebben we al behoorlijk wat onderzoek gedaan naar het fenomeen scenarioplanning. 
Techno-Motor-Veghel-Tmv_logo_360x188

Omdat ik benieuwd ben hoe andere bedrijven denken over scenarioplanning en in hoeverre ze hier al mee bezig zijn, ging ik in gesprek met Herman Zijerveld, directeur van onze Magento naar Exact Klant Techno Motor Veghel (TMV). Ik koos voor deze organisatie, omdat zij al ruim 35 jaar bestaan en dus de nodige ervaring hebben met het ‘overleven in diverse tijdperken’. Scenario’s die ik aan Herman Zijerveld voorlegde zijn onder meer de invloed van robotisering, verplichte internationalisering, online klantcontact, ICT en de bitcoin als wettelijk betaalmiddel op zijn bedrijfsvoering in 2025. Zoals uit het gesprek bleek, vond ik dat TMV al een vrij helder beeld over de toekomst heeft en al behoorlijk bezig is met scenarioplanning.

Robotisering

Herman Zijerveld twijfelt enigszins wanneer ik hem vraag in hoeverre zijn werkzaamheden in de toekomst kunnen worden overgenomen door robots of computers: “robots en computers zijn denk ik in staat om zo’n 50% van de werkzaamheden in de groothandel over te nemen. Wij zullen als TMV ons op deze ontwikkeling moeten voorbereiden door ons te focussen op schaalvergroting. Door de keuze te maken om meer
personeel aan te nemen en de focus te leggen op sales- en productontwikkeling kan het aantal medewerkers in onze organisatie op een vergelijkbaar niveau blijven.”

Verplichte internationalisering

Wat als bedrijven verplicht worden gesteld internationaal te opereren, is de volgende vraag die ik Herman stel. Hij geeft aan dat dit voor zijn organisatie geen probleem is, aangezien TMV al internationaal opereert. “Tegenwoordig, zo geeft Herman aan, is de stap voor organisaties om internationaal te gaan opereren een stuk makkelijker, zeker als je zoals ons in een niche market actief bent. Door beurzen te bezoeken en naar desbetreffende landen toe te gaan bouw je al snel goede relaties op. Met de Magento webshop gekoppeld aan Exact zijn we daarnaast efficiënter gaan werken, ook internationaal doordat de gegevens in een systeem snel uitwisselbaar zijn. Zo hebben we flink veel tijd bespaard op administratie werkzaamheden.”

Vergrijzing

Een andere trend is de vergrijzing. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor TMV zo geeft Herman aan. “Onze doelgroep is jeugdig. We bevinden ons in een krimpende markt, dus we houden de ‘leeftijdontwikkelingen’ nauwlettend in de gaten. Het is een hele dynamische markt en ontwikkeling dus constante controle is nodig. We gaan, zo verwacht ik met onze business steeds meer naar beleving. Steeds meer mensen zullen onze producten gaan huren in plaats van kopen.”

Online klantcontact en data

Herman is zeer stellig als ik hem het scenario voorleg dat in 2025 al het klantcontact online verloopt. En ik hem vraag welke invloed dat heeft op zijn organisatie. “Dat is een utopie, dat zal niet snel gaan gebeuren.

Als het gebeurt, is onze organisatie daar al een eind mee op weg. Een ander scenario die ik hem voorleg is het feit dat alle digitale data in 2025 openbaar is geworden, zowel van bedrijven als persoonsgegeven. Ik vraag hem hoe zijn organisatie hiermee zal omgaan en welke data hij het eerst zou gaan gebruiken. Herman: “data van ons huidige klantenbestand zou ik als eerste gebruiken en vervolgens de data van de concurrenten en de doelgroep. Zo kan ik optimaal inspelen op de wensen en behoeften van de klanten. Data die ik in geen geval zal gebruiken en waarvan ik het zeer onacceptabel zou vinden als deze op de markt komen zijn zeer persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan de gesteldheid van mensen, zoals ziektes.”

Virtual Reality

Ik stel Herman de volgende vraag: “wat zal de impact van virtual reality zijn op uw huidige bedrijfsvoering als deze volledig geïntegreerd (alles wordt met VR verkocht) is in de markt?” Herman antwoordt dat Virtual Reality ook voor de detailhandel een uitkomst zal zijn. “Klanten kunnen dan zo virtueel door de winkel lopen. Op dit moment vinden zij het echter nog te belangrijk, te leuk en zijn ze het gewend om nog door bijvoorbeeld door een catalogus heen te bladeren. Digitaal is echter steeds meer in opkomst, neem een e-reader als voorbeeld. Verwachting is dat bedrijven deze Virtual Reality verkoopdiensten zullen aanbieden als het moment daar is. Bepaalde technieken zullen dan aangeboden moeten worden.”

Bitcoin als betaalmiddel

De Euro is gevallen en de bitcoin is in 2025 het wettige betaalmiddel geworden. “Ik heb hier wel over nagedacht. Deze stap zal niet veel invloed op mijn bedrijfsvoering hebben zo verwacht ik. Het scenario dat elk land weer zijn eigen valuta krijgt zal van grotere invloed zijn.”

Personenauto’s en motoren zelfrijdend

Een scenario dat specifiek voor TMV zou gelden zou kunnen zijn dat alle personenauto’s en motoren in 2025 verplicht elektrisch zijn aangedreven en zelfrijdend (“smart”) zijn. Herman reageert zeer stellig en overtuigend wanneer ik hem vraag wat voor invloed dit heeft op de huidige markt en zijn onderneming. “Dit gaat never nooit gebeuren en gelden. Wij zitten in de sportmotoren. Als het verplicht wordt gesteld voor motoren, valt de hele markt weg. Het fungehalte is dan weg. Mensen willen vooral de beleving dus ook de
automatische motoren zullen minder snel worden verkocht.”

Verwachtingen ten aanzien van ICT

Aan het eind van het gesprek komen de verwachtingen op ICT gebied aan de orde. Wat verwacht Herman bijvoorbeeld van Vicus eBusiness Solutions? “Ik verwacht dat ERP veel slimmer gaat worden. Het wordt als het ware een 1 op 1 verlengstuk van onze klanten. Ik verwacht dat trends in onze markt makkelijker te signaleren zijn, doordat er meer informatie beschikbaar komt via slimmere programmatuur. Daardoor kunnen we makkelijker sturen hiermee bedoel ik beter onze producten en diensten afstemmen op de wensen van onze klanten. Er zal in deze situatie veel vraag zijn naar ICT dienstverleners die veel zaken onder eigen beheer kunnen doen en die heel veel expertise in huis hebben. ICT dienstverleners zoals Vicus zullen het gehele huis, dus de projecten bij klanten moeten blijven managen. Waarbij MKB de grootste sector blijft. Ook kleinere ICT dienstverleners die heel specialistisch zijn, hebben naar mijn mening een goede kans om te’overleven’.”

De macht van grote bedrijven in 2025

Zoals al in de vorige blog beschreven zijn privacy, big data en marketing automation drie zeer grote ontwikkelingen en te verwachten scenario’s. Ook in 2025. Wanneer ik Herman tenslotte vraag hoeveel macht grote bedrijven zullen hebben zegt hij het volgende: “ik zie al heel veel weerstand op privacy en big data. Met name de grote bedrijven gaan hier veel profijt uit halen. Deze ontwikkelingen zullen minder effect hebben op kleine bedrijven. Kleinere bedrijven moeten oppassen dat ze niet worden overrompeld door de grote bedrijven.”

Over Techno Motor Veghel

Techno Motor Veghel (TMV) is distributeur van off-the-road motorfietsen en ATV producten. TMV heeft al meer dan 35 jaar dealers in Nederland, België, Duitsland en andere delen van Europa, van Scandinavië in het noorden tot Iberia in het zuiden. In de afgelopen jaren heeft het bedrijf zijn klantenbasis uitgebreid naar Oost-Europa en de Verenigde Staten. TMV richt zich op B2B, de eindgebruikers zijn consumenten.

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen