Vtiger CRM Verkooporders (SalesOrder) module

Vtiger CRM biedt naast de verkooporder een aantal functies ter ondersteuning van het Ordermanagement. Zo worden zowel het maken van Inkooporders, Facturen, Projecten en het selecteren van Producten en Diensten ondersteund.

Lees meer →

Ordermanagement Vtiger CRM Reacties uitgeschakeld voor Vtiger CRM Verkooporders (SalesOrder) module

Vtiger CRM Facturen (Invoice) module

Vanuit vtiger kun je ook prima facturen aanmaken en versturen. Vanuit de Verkooporders kun je zelfs herhaalfacturen (recurring invoicing) maken. Lees meer →

Vtiger CRM Reacties uitgeschakeld voor Vtiger CRM Facturen (Invoice) module

Vtiger CRM Sales Forecast add-on

Met de module Sales Forecast koppel je doelen aan een account en volg je deze op. Lees meer →

Vtiger CRM Reacties uitgeschakeld voor Vtiger CRM Sales Forecast add-on

Vtiger CRM Configuratie en instellingen

Controleer of basisinstellingen goed staan. De instellingen kun je alleen bereiken als je rechten als beheerder hebt.  Je ziet dan een tandwieltje rechtsboven. Klik daarop en kies dan voor de optie ‘crm instellingen’. Lees meer →

Vtiger CRM Reacties uitgeschakeld voor Vtiger CRM Configuratie en instellingen

Met WebVisitAnalyser en Creditsafe geen tijd verliezen aan prospects met financiële risico’s

Met WebVisitAnalyser en Creditsafe geen tijd verliezen aan prospects met financiële risico's

Veel organisaties besteden nog teveel tijd en budget aan prospects die uiteindelijk slechts een minimale omzetbijdrage leveren of zelfs zorgen voor verliesgevende projecten. Zoals in eerdere blogs beschreven kun je als organisatie deze verliesgevende projecten voorkomen door het JourneyFunnel Model en de WebVisitAnalyser toe te passen. Lees meer →

WebVisitAnalyser Reacties uitgeschakeld voor Met WebVisitAnalyser en Creditsafe geen tijd verliezen aan prospects met financiële risico’s

Vtiger CRM Activa (Assets) module

In de Activa (Assets) module leg je kenmerken vast van een verkocht product. Per individuele installatie leg je bijvoorbeeld de locatie en configuratie-instellingen vast. Handig voor als je er later support aan moet verlenen. Bovendien kun je tickets rechtstreeks aan Activa koppelen. Lees meer →

Vtiger CRM Reacties uitgeschakeld voor Vtiger CRM Activa (Assets) module

Vtiger CRM Servicecontracten module

JourneyFunnel Model vergroot medewerkerstevredenheid

De module Servicecontracten biedt jouw organisatie de mogelijkheid om de ticketadministratie te koppelen aan een dienstverleningsovereenkomst. Tickets kunnen op contracten worden geboekt en zo kun je diensten aan de gebruiker daarvan doorberekenen.

Vtiger CRM Reacties uitgeschakeld voor Vtiger CRM Servicecontracten module

Vtiger CRM Prijslijsten (Price books) module

Met Prijslijsten onderhoud je gedifferentieerde prijslijsten voor verschillende klantgroepen. Je kunt je prijsstelling differentiëren voor verschillende product/markt combinaties op basis van verschillende criteria die passen bij je bedrijf. Lees meer →

Vtiger CRM Reacties uitgeschakeld voor Vtiger CRM Prijslijsten (Price books) module

Vtiger CRM Bezoekverslagen add-on

meer informatie volgt over de werking van de Bezoekverslagen module voor vtiger CRM.

Lees meer →

Vtiger CRM Reacties uitgeschakeld voor Vtiger CRM Bezoekverslagen add-on

Vtiger CRM Relaties n:n add-on

Met deze Relaties module kun je onbeperkt organisaties aan elkaar linken. Het grote voordeel van deze module is dat je kunt omschrijven wat de relatie tussen de organisaties inhoudt, zowel categorisch (partner van, concurrent van, adviseur van) als qua omschrijving. Lees meer →

Vtiger CRM Reacties uitgeschakeld voor Vtiger CRM Relaties n:n add-on