Faciliteren workshops volgens Vicus

Procesoptimalisatie als vereiste voor organisatiegroei

Als je als professional workshops of trainingen organiseert bij een bedrijf met het doel ze te helpen om hun bedrijfsdoelen te bereiken ben je dit bedrijf aan het faciliteren. Je bent een externe partij die het bedrijf gaat helpen bepaalde doelen te behalen. Natuurlijk moet je beschikken over de juiste kennis en verstand van zaken. Dit zal per facilitator verschillen omdat er sprake is van verschillende vakgebieden. Maar daarnaast zul je als goede facilitator over de juiste vaardigheden moeten beschikken.

Faciliteren is een vrij algemeen begrip en kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Het begrip is in dit geval op de volgende manier geformuleerd: “Bij faciliteren gaat het er om mensen te helpen hun doel of resultaat te bereiken (Weaver, 1999, Geef mensen de ruimte. Atlas Contract).”

Faciliteren en draagvlak

Het is van cruciaal belang om te zorgen dat je doelgroep waarmee je aan de slag gaat, achter je staat. Veranderingen roepen vaak weerstand op en men houdt zich dan het liefst vast aan het oude vertrouwde en bekende. Je zult weerstand aanzienlijk kunnen verlagen door je doelgroep in een vroeg stadium te betrekken bij de verandering. Dit kun je doen door middel van het bieden van bijvoorbeeld inspraak en/of deelname in het implementatietraject. Draagvlak is een overkoepelend thema en zal terugkomen in elk volgende onderwerp.

Faciliteren en voorbereiding

Je komt als externe partij binnen een bedrijf. Er is een bepaald verwachtingspatroon gewenst van jou als facilitator. Zorg dat je voldoet aan dit verwachtingspatroon door je te verdiepen in het bedrijf en wat jou doel daar exact is. Met wat voor slag mensen heb je te maken? Als je niet voldoet aan dit verwachtingspatroon dan zul je de geloofwaardigheid en motivatie van de betrokkenen verliezen en wordt het erg lastig je beoogde doel(en) te behalen.

Faciliteren en communicatie

Je hebt de benodigde informatie opgedaan in je voorbereiding. Nu is het zaak dat je deze informatie goed communiceert met je doelgroep. Hier wordt vaak gemakkelijk over gedacht en daarmee sterk onderschat. Besef je ten eerste dat je doelgroep in veel gevallen niets weet over wat je gaat vertellen en/of wat er gaat gebeuren. Zorg dus dat, vooral bij de start van een project, zelfs een kind je presentatie zou kunnen begrijpen. Zorg voor een duidelijke doelstelling en zorg dat deze goed overkomt bij de doelgroep. Vertaal als het nodig is de doelstelling zodat deze helder is voor iedereen.

Daarnaast is het belangrijk om in contact te blijven met je doelgroep. Communiceer je tussenresultaten, mijlpalen en wijzigingen in het project altijd met alle betrokkenen.

Faciliteren volgens methodes

Je kan als facilitator bepaalde workshops of sessies geven. Zorg dat je bij de selectie van deze workshops de methodes goed evalueert en afstemt met je doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gestructureerd/vrij proces. Wat sluit het best aan bij je doelstelling én doelgroep? Zorg daarnaast dat je de methode test met praktijkvoorbeelden binnen het vakgebied van het desbetreffende bedrijf. Zo kom je tijdens het geven van je workshop of sessie niet voor verrassingen te staan.

Faciliteren volgens Vicus

Vicus faciliteert op verschillende manieren. Vicus geeft bijvoorbeeld verschillende trainingen en workshops om klanten kennis te laten maken met de nieuwe software en laat zien hoe ze er mee moeten werken. Daarnaast helpt Vicus graag klanten verder door een advies te geven op bepaalde bedrijfsprocessen. Dit wordt gedaan door de workshop waarbij het Business Model Canvas wordt samengesteld. Hier worden de primaire elementen van het bedrijf op een visuele manier in kaart gebracht en wordt er zichtbaar op welke elementen er bijgestuurd kan worden.

Door: Mathijs Nijland, Stagiair Vicus

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen

Ook interessant

geen berichten gevonden