Optimaal inzicht webbezoeken met WebVisitAnalyser CRM koppeling

Met WebVisitAnalyser en Creditsafe geen tijd verliezen aan prospects met financiële risico's

Elke organisatie wil het optimale rendement uit haar activiteiten en medewerkers halen. Belangrijke voorwaarde om deze doelstelling te realiseren is intern de juiste dingen doen en de dingen juist doen. Twee voorbeelden van de juiste dingen doen zijn: de marketingafdeling die zich bezighoudt met die activiteiten die het meeste rendement opleveren en de afdeling sales die zich alleen focust op de meest kansrijke prospects. Dit is het ideale scenario. De WebVisitAnalyser CRM koppeling helpt jou bij het verkrijgen van optimaal klantinzicht om zo het ideale scenario te realiseren. 

Gemaakte fouten tijdens verkoopproces

Veel organisaties ambiëren het scenario van het alleen bezig zijn met die werkzaamheden, prospects en klanten die echt rendement opleveren. Toch gaat er bij organisaties nog regelmatig wat fout tijdens het verkoopproces. Een voorbeeld hiervan is dat organisaties vaak geen onderscheidt maken tussen de marketing en salesactiviteiten die zij uitvoeren in de diverse fasen van het aankoopproces.

Daarnaast is er vaak sprake van matige samenwerking tussen marketing en sales. Hierdoor kan het voorkomen dat marketingactiviteiten door de afdeling marketing als succesvol worden beschouwd, terwijl de salesafdeling hier een andere mening op nahoudt.

Bovendien worden er regelmatig als gevolg van miscommunicatie meer uren gemaakt dan vooraf begroot met de klant. Dit komt de medewerker- en klanttevredenheid vaak niet ten goede.

Optimaal klantinzicht verkrijgen

Is het hiervoor genoemde voor jou en jouw organisatie herkenbaar? Vast wel. Vicus biedt organisaties nu de oplossing om het ideale scenario te bereiken. Met het JourneyFunnel Model in combinatie met vtiger CRM en de WebVisitAnalyser verkrijg je optimaal inzicht in de kwaliteit, wensen en het gedrag van jouw webbezoekers (prospects en klanten).

JourneyFunnel Model maakt aankoopfase inzichtelijk

Het JourneyFunnel Model geeft organisaties inzicht in de fase van het (herhaalde) aankoopproces waar prospect en klanten zich bevinden. Door contactpunten* te definiëren en deze toe te wijzen aan de diverse fasen in het aankoopproces leg je de theoretische basis voor klantfocus. Met de WebVisitAnalyser ga je vervolgens daadwerkelijk meten. En meten = weten.

* Contactpunten: marketing en communicatie activiteiten en salesinspanningen waarmee je als organisatie in contact treedt met de prospect of klant en vice versa

WebVisitAnalyser klantprofiel opbouwen

Met de WebVisitAnalyser ken je scores toe aan de diverse contactpunten. Deze contactpunten heb je vooraf geformuleerd en toegewezen aan de diverse fasen in het aankoopproces. Door scores toe te kennen bepaal je als organisatie vooraf al de prioriteit die je aan prospects en klanten gaat geven. Zo zal een webbezoeker die een informatieaanvraag doet hoger worden gewaardeerd dan een webbezoeker die enkel en alleen een paar blogs leest.

De WebVisitAnalyser is een handige tool waarmee je van jouw zakelijke webshop en/of website bezoeker (op organisatieniveau) een scoringsprofiel en dus een klantprofiel opbouwt. Door het installeren van een enkel meetscript op jouw (web)site of shop kun je direct het gedrag en eigenschappen van de webbezoeker in kaart brengen.

Direct actie ondernemen op de beste prospects en klanten

De WebVisitAnalyser geeft jouw organisatie informatie over de kwaliteit van webbezoeken. Als organisatie wil je direct inzicht verkrijgen in de status van jouw webbezoekers. Tevens wil je dat bij voorkeur alle medewerkers (en met name de medewerkers op de marketing en salesafdeling) direct actie kunnen ondernemen en de juiste acties ondernemen.

Je wilt immers niet dat een ‘hot lead’ na een informatieaanvraag naar de concurrent overloopt, omdat hij / zij van mening is dat hij onvoldoende of onvoldoende snel door jou is geholpen.

Loop geen omzet mis

Door de WebVisitAnalyser te koppelen met jouw CRM-systeem voorkomt je dat je omzet misloopt. Vicus regelt deze WebVisitAnalyser CRM koppeling zodanig voor jou in dat jouw marketing en salesafdeling de juiste prospects en klanten benaderen en de juiste marketing en salesactiviteiten kunnen verrichten. En, het mooiste is nog: voor het realiseren van deze optimale klantfocus is slechts een relatief geringe investering vereist.

WebVisitAnalyser – CRM koppeling eenvoudig in te regelen

Vtiger is in de basis al een compleet, functierijk en gebruiksvriendelijk CRM-systeem, geschikt voor elk type organisatie. Het pakket bestaat uit een marketing, verkoop en klantenservice deel en helpt organisaties bij het realiseren van een stapsgewijze groei.

Vicus kan voor jouw organisatie een script op maat opstellen waarbij de door jou gewenste ‘Leadstatussen’ in vtiger CRM worden ingegeven. De ‘Leadstatus’ kan je in het script opnemen en toewijzen per webbezoeker aan de hand van het scoringsprofiel vanuit de WebVisitAnalyser.

De score van de webbezoeker wordt zo vanuit de WebVisitAnalyser direct ingegeven in jouw vtiger CRM. De leadstatus kan je naar eigen inzicht en naar gelang het verloop van het contact met de prospect aanpassen. Op deze wijze heeft jouw marketing en sales afdeling altijd direct inzicht in de status en voortgang van verkooptrajecten.

Toekennen leadstatus en verdere opvolging

Aan het veld ‘Leadstatus’ kan je onder meer de volgende statussen toekennen:

 • Nurture: de klant heeft voorlopig geen concrete interesse. Taak van marketingafdeling om deze groep prospects warm te houden middels gerichte campagnes (nieuwsbrieven, e-mailingen, acties).Leadstatus Nurture-toewijzen aan Marketing
 • Gekwalificeerd: prospects die door Marketing zijn voorgekwalificeerd en worden doorgezet naar sales. Dit zijn de hot leads die passen bij jouw doelgroep.
 • Target: vaak een benaming voor webbezoekers die een of enkele keren jouw website hebben bekeken, maar daar slechts beperkte handelingen hebben verricht (o.a. lezen van een blog of lezen van een nieuwsbericht). Deze prospects zijn geschikt voor ‘cold calling’.
 • Recycle: een eerder ‘verloren’ prospect komt weer terug in het verkoopproces doordat hij/zij uw website of shop bezoekt en daar bepaalde handelingen verricht die duiden op (product)interesse.
 • Webformulier ontvangen: de webbezoeker heeft een webformulier ingevuld. De automatische melding ‘Webformulier ontvangen’ geeft dit aan. De bezoeker dient nu eerst nagebeld te worden met als doel meer inzicht te krijgen in de wensen, de huidige situatie van het bedrijf en de ambities voor de toekomst.
 • Demo ingepland: vervolgstap in het traject. Je hebt een online demo of een afspraak (demo) op locatie ingepland.
 • Uitval – Lost: gedurende het verkooptraject heb je de prospect verloren aan een concurrent.
 • Uitval – Gediskwalificeerd: de webbezoeker matcht niet met jouw doelgroep. Je besluit deze te diskwalificeren.

Groei door met de WebVisitAnalyser CRM koppeling

Door de WebVisitAnalyser – vtiger CRM koppeling heb je direct inzicht in de kwaliteit van prospects en klanten. Jouw sales- en marketingafdeling kan zo direct in het CRM-systeem zien welke prospects en klanten direct bediend moeten worden en welke een specifieke behandeling vergen (zoals de ‘nurture’ groep).

Voordelen WebVisitAnalyser CRM koppeling

 • geautomatiseerd direct inzicht in kwaliteit en profiel webbezoekers (prospects en klanten)
 • direct inzicht in fase van aankoopproces (buyer en customer journey) waar de webbezoeker zich bevindt.
 • gemakkelijker kwalificeren en prioritisering van op te volgen prospects en klanten
 • direct opvolgen van meest kansrijke prospects en klanten door sales
 • warm houden van specifieke prospects (nurture) door marketing
 • tijd- en kostenbesparing
 • focus op juiste klanten en prospects
 • geen tijdverspilling aan niet rendabele prospects en klanten
 • toenemende medewerkers – en klanttevredenheid

Meer informatie

De WebVisitAnalyser CRM koppeling is met succes in gebruik bij diverse organisaties. Ook jouw organisatie kan een stapsgewijze groei realiseren met de implementatie van het JourneyFunnel Model, WebVisitAnalyser en vtiger CRM.

Werk je niet met vtiger CRM, maar met een ander CRM-systeem? Geen probleem. Vicus installeert voor jou een ‘light’ CRM op de achtergrond waarmee de koppeling met WebVisitAnalyser wordt ingeregeld.

Wil je ook een optimale klantfocus, tijd- en kosten besparen, betere leads en meer tevreden klanten en medewerkers? Neem dan contact op met Luuk Roovers op 033 461 1196 of stuur een e-mail naar sales@vicus.nl

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen

Ook interessant

geen berichten gevonden