Taallijst Nederlandse taal van OpenTaal

OpenTaal keurmerk

Maak gebruik van de Open Woordenlijst van Onze Taal. Deze woordenlijst is nauwkeuriger dan de standaard Firefox Nederlandse taal en voorkomt onnodige taalfouten in uw registraties.

Als deze spellingcontrole u bevalt, overweegt u dan ook eens om ons te helpen bij het voortzetten van onze activiteiten door deze te ondersteunen.

Achtergrond van Open Taal

In 1996 zijn door een werkgroep van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep Nederlandse spelling- en afbreekwoordenlijsten samengesteld om in de TeX software te kunnen gebruiken. Deze zijn ook in het officepakket OpenOffice.org gebruikt en verder ontwikkeld. Eind 2005 is door de Nederlandse Taalunie (NTU) een nieuwe uitgave van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje) gepubliceerd en verplicht voor overheid en onderwijs. De genoemde bestanden moesten daarom worden aangepast. OpenTaal is opgericht om de samenwerking tussen Nederlandstalige opensourceprojecten op dit gebied vorm te geven. Het werk aan de spellingwoordenlijst heeft inmiddels geleid tot goedkeuring met het Keurmerk Spelling.

Deelnemers

Het project is ontstaan op initiatief van het inmiddels in het NOiV overgegane Programma OSOSS. Sinds de start van het project zijn er leden van de Nederlandstalige TeX Gebruikersgroep en nl.openoffice.org bij betrokken. Ondertussen zijn er ook goede banden met verschillende andere Nederlandstalige afdelingen van opensourceprojecten, zoals GNOME-NL, KDE.NL en Mozilla.nl. Overigens is iedereen die belang stelt in de doelen van het project welkom om eraan deel te nemen!

Opzet van het project

Behalve van deze website, voor informatie en downloads, kan OpenTaal onder andere gebruik maken van mailinglists en forums voor discussies over de werkwijze en de voortgang.

Iedereen kan hier terecht om ideeën uit te wisselen en te bediscussiëren.

Meer informatie

Suggesties en vragen zijn welkom in de Sociale netwerken: OpenTaal op LinkedIn

(dit artikel is eerder verschenen op een andere website van Vicus, maar verplaatst naar dit blog)

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen

Ook interessant

geen berichten gevonden