Internationaal samen werken aan projecten

Wat maakt dat veel bedrijven, die zich bezighouden met open source software, succesvol samenwerken met hun concurrenten terwijl het in andere sectoren vaak zo moeilijk lijkt te gaan? Zo werken ze samen op grote projecten die ze vanwege hun omvang zelfstandig niet aankunnen. De werknemers ontmoeten elkaar regelmatig op workshops en vergaderingen en ze werken samen aan projecten ter verbetering van de software.
Thema-Open-Source-OSI_logo

De verschillende organisaties bezitten informatie die de andere partners niet bezitten en/of moeilijk zelf toegang toe hebben. Zo bezit de ene partner specifieke kennis over de mode branche, kennis die een partner andere partner niet heeft. Internationaal is het verschil nog groter. Een Italiaanse organisatie hoeft niet bang te zijn dat een Nederlandse partner de informatie misbruikt; het verschil in kennis is daarvoor te groot. De heterogeniteit in informatie zorgt er voor dat er een meerwaarde is voor de samenwerking, maar dat de concurrentiegevoeligheid relatief laag is.

Gelijksoortige bedrijven werken makkelijker samen

Concurrentie en samenwerking zijn in het netwerk duidelijk van elkaar gescheiden. Samenwerking en kennisdeling tussen de organisaties vinden ver van de klant af. Dit houdt in dat er vooral wordt samengewerkt als het gaat om de software. Sommige organisaties sturen bijvoorbeeld periodiek hun beste programmeurs naar workshops om daar samen met de programmeurs van andere organisaties de software verder te ontwikkelen. Als het gaat om kennis en informatie over een bepaalde klant, dan wordt er veel minder informatie gedeeld met de andere partners. In die zin zijn de organisaties zich heel bewust dat ze samenwerken met organisaties die ook hun concurrenten zijn.

En inmiddels hebben we daar bij Vicus al 21 jaar ervaring mee. Het werkt, zowel binnen Nederland als internationaal!

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen