10 jaar groei e-commerce in Nederland

Cijfers van het CBS en van de Kamer van Koophandel leveren boeiend leesvoer en rekenmateriaal op. En dat tegenwoordig allemaal in de vorm van vrij beschikbare open datasets. In dit blogartikel kijken we naar de groeicijfers van e-commerce in Nederland van de afgelopen 10 jaar.
10 jaar groei e-commerce in Nederland

Data over e-commerce van CBS

Ons artikel begint met het zoeken naar interessante datasets over de groei van e-commerce in Nederland op de databank van het CBS. Zo starten we een zoekopdracht naar webwinkels in deze databank. Het eerste resultaat levert ons een tabel met gegevens over het aantal bedrijven en instellingen ingedeeld per bedrijfstak, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Omdat het handelsregister webwinkels registreert kunnen we deze er dus makkelijk uit vissen.

groeicijfers webwinkels als e-commerce data ophalen bij CBS
Open datasets zoeken op de databank van het CBS

We verwijderen de postorderbedrijven (SBI 4791) omdat deze geen webshop zijn. De uiteindelijke dataset die we willen gebruiken exporteren we voor gebruik in ons spreadsheetprogramma. Met wat eenvoudige spreadsheet-functies bouwen we dan een mooie tabel, maken we wat optellingen en presenteren we het resultaat in 2 grafieken. (Het spreadsheet stellen we beschikbaar aan het einde van dit artikel voor wie zelf met de cijfers aan de slag wil)

identificeren van webwinkels mbt groei voor e-commerce in Nederland
SBI-codes Kamer van Koophandel

Groei e-commerce periode 2012-2021

Als we het percentage groei berekenen over de periode 2012-2021 dan zien we dat het aantal webshops in Nederland met 300% is gegroeid in 10 jaar tijd. Kende Nederland begin 2012 nog maar 19.430 webshops, dan noteren we nu eind 2021 zo’n 72.690 webwinkels. Deze mooie curve is te zien in grafiek 1. Terwijl grafiek 2 vooral laat zien welke bedrijfstakken verantwoordelijk zijn voor de meeste webwinkels en wanneer een bepaalde bedrijfstak een enorm groei kende aan webwinkels.

e-commerce groei gemeten aan de hand van aantal webwinkels periode 2012 - 2021
grafiek 1 : aantal webwinkels periode 2012 – 2021
groei webwinkels per bedrijfstak periode 2012 - 2021
grafiek 2 : groei webwinkels per bedrijfstak

De belangenvereniging voor webwinkels Thuiswinkel.org heeft op haar website een mooi artikel dat het aantal webwinkels per branche laat zien ook over een periode van bijna 10 jaar. Ook hier luidt de analyse dat het gros van de webwinkels kleding en non-foodartikelen verkoopt. Deze 2 bedrijfstakken vertegenwoordigen 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland.

Afvlakking groei e-commerce

Vooral de laatste 18 maanden zagen we een enorme groei ontstaan in webwinkels dat begon in het derde kwartaal van 2020 (Trendrapportage oktober 2021, Kamer van Koophandel). In april en mei 2020 werden de eerste maatregelen rondom het corona-virus afgekondigd. Vanaf dat moment komen er per maand 3000 webshops bij. Pas na de zomer van 2021 vlakt deze groei af en nu in het vierde kwartaal van 2021 is het aantal startende internetwinkels weer op het niveau van voor corona. Deze enorme groei van e-commerce en de afvlakking van die groei in Nederland zien we nog het beste in de Salesforce Shopping Index waarbij we de omzetgroei van 142% scherp zien terugvallen naar 26%.

Salesforce shopping index met groei van e-commerce in Nederland periode Q3 2020 - Q3 2021
Digital Commerce Growth 2021 (Salesforce Shopping Index)

Webshop beginnen in 2022

De vraag dient zich dan ook aan of het nog zinvol is om in 2022 nog een webshop te beginnen? Het dagblad Trouw behandelde die vraag in haar artikel Er komen nog altijd webwinkels bij. Zijn de nieuwkomers te laat? (betaalde link, maar zeker de moeite waard). In dat artikel meldt het eerder genoemde Thuiswinkel.org dat het zeker niet het geval is, maar waarschuwt zij wel dat je wat laat bent als je de geleden schade door Corona wilt inhalen.

De wereldwijde pandemie dwingt ondernemers creatief te zijn en hun aanbod online te brengen. Dit schept de verwachting bij klanten dat dit online aanbod blijft bestaan en niet alleen gedurende de pandemie. Webshops zijn daardoor een onderdeel geworden van een totale benadering van de markt. Als ondernemer kun je er niet meer omheen om online aanwezig te zijn met een website en/of webshop.

Specialisme en focus voor online groei

Nu zul je met zoveel aanbod jezelf moeten onderscheiden met een specifiek profiel op die markt. Specialisme en focus zijn kernbegrippen voor de online MKB-ondernemer, maar kennis van e-commerce ontwikkelingen zijn minstens zo belangrijk. Of dat nu gaat om de groei van online marktplaatsen, de komst van de zakelijke consument of klantgedreven personalisatie, dit zijn allemaal onderwerpen die van invloed zijn op e-commerce in Nederland. In 2022 en voor de komende 10 jaar.

Ook meegroeien met een eigen webwinkel binnen deze trend? Neem dan contact met ons op.

10 jaar groei e-commerce in Nederland
10 jaar groei e-commerce in Nederland

Er zijn nog geen opmerkingen