Open innovatie in Amersfoort

Vicus is deelnemer Amersfoort Creatieve Stad

Open innovatie houdt in dat bedrijven zowel interne als externe bronnen combineren voor de ontwikkeling en het op de markt brengen van nieuwe producten of diensten. Bedrijven durven kennis aan te wenden van buiten de muren van hun eigen organisatie.

Open innovatie is een dynamisch proces, waarin de organisatie interne en externe nieuwe kennis/technologie kan vergaren. Door middel van het investeren in andere (startende) bedrijven en te participeren in kennisnetwerken kan de organisatie nieuwe kennis absorberen. Middels het lanceren van nieuwe bedrijfjes (spin-offs) en/of het verkopen van kennis en technologie in de vorm van licenties kan de organisatie deze brede kennisbronnen naar nieuwe markten brengen.

outside-in en inside-out beweging

Concreet dienen bij open innovatie dus twee stromen te worden onderscheiden: het van buiten naar binnen brengen van innovatie (de zgn. outside-in beweging) en het van binnen naar buiten brengen (de zgn. inside-out beweging) van innovaties.

Om toegang te krijgen tot externe bronnen van ideeën en technologieën, heeft een bedrijf verschillende mogelijkheden. In de eerste plaats zijn er de strategische allianties die bedrijven aangaan met hun leveranciers, klanten of concurrenten om zodoende een nieuw product te ontwikkelen. Een bekend voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen Philips en Douwe Egberts, die tot de ontwikkeling van de Philips Senseo heeft geleid.

OSSLA samenwerking

In OSSLA werken Open Source leveranciers samen op een vergelijkbare manier. Met Branche specifieke bedrijven worden strategische samenwerkingen afgesloten. Deze Branche-specifieke kennis in samenhang met de technische know-how en innovatie kracht van de Open Source bedrijven moet leiden tot nieuwe producten en diensten.

Innovatie begint bij kennis

Ondernemers die weten dat een product of bedrijfsproces beter kan èn die weten hoe ze dat moeten realiseren, zijn in staat om te innoveren. Voor innovatie in het MKB is kennis vaak een groter gemis dan geld. Stimuleren van innovatie is het bevorderen van kennisuitwisseling en het waar mogelijk faciliteren van de feitelijke uitvoering.

Meedoen? Bel Vicus!

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen

Ook interessant

geen berichten gevonden