MVC PHP framework verkort time-to-market

PHP Frameworks zijn er genoeg. Een gepast framework vinden blijkt toch nog altijd niet zo evident te zijn. Toch valt de keuze aardig mee met PHP. In tegenstelling tot Java, waar je enkel voor het web al meer dan 40 frameworks hebt (gelukkig maar een 15 tal serieuze).

Het is ook niet de vraag of je een framework moet gebruiken, maar welke!

PHP Framework zorgt voor stabiliteit van Open Source software

Iedere ontwikkelaar verzameld handige stukjes PHP script. Soms leidt dit zelfs tot heuse herbruikbare programmacode. Als deze programmacode wordt verzameld dan wordt gesproken van een programmacode code bibliotheek of code library. Een PHP ontwikkelframework (te vertalen als PHP ontwikkelraamwerk) gaat zelfs een stap verder.

Framework kan worden gedefinieerd als een samenhangend geheel waarmee snel goede toepassingen kunnen worden gebouwd. Er wordt een standaard structuur aangebracht waarin de beschikbare PHP programmacode op een uniforme manier toegankelijk wordt gemaakt. De broncode voldoet bij voorkeur aan de gestelde coding guidelines (algemene richtlijnen voor het opzetten van de programmacode). Zo heeft Vicus zelf bijvoorbeeld veel van haar bouwwerk en inzichten samengebracht in het VOSBA integratie framework.

Gebruik het PHP ontwikkelframework waar het voor is.

Een goed PHP framework zit niet alleen technisch goed in elkaar, maar heeft ook vooral kwaliteit omdat het precies is toegesneden op de vakinhoudelijke aspecten waarvoor het is bedoeld. Open frameworks als YUI, Prototype, Dojo en Jquery zitten goed in elkaar maar als je geen AJAX gebruikt of RIA in de toepassing zijn ze weinig zinvol om te overwegen.

PHP5 frameworks zijn er vele die op verschillende manieren zijn ontstaan en allen hun sterke en zwakke punten hebben. Zo is het door Vicus ontwikkelde VOSBA Open Source integratie framework vooral gericht op het integreren van software. terwijl bijvoorbeeld Xataface vooral is gericht op het snel kunnen opzetten van database onderhoudsintensieve toepassingen met weinig creatieve eisen aan de website.

Het is ook niet zonder meer te zeggen welk framework in absolute zin het beste is. Zaak is om het juiste ontwikkelframework voor de juiste klus te gebruiken.

Voor het ontwikkelen van dynamische websites in PHP zijn verschillende frameworks beschikbaar, de belangrijkste zijn CodeIgniter, CakePHP, Symfony en Zend Framework. Voor integratie van Open Source toepassingen is er (door ons ingezet voor Vicus klanten) het VOSBA framework.

Coding standards verbeteren de kwaliteit van de code

Een nieuwe gebruiker moet zich een framework snel kunnen eigen maken zodat hij nieuw werk kan oppakken en bestaand werk kan onderhouden. Eenvoud en eenduidigheid zijn hierin van groot belang. Complexe code lijkt een mooie intelligente exercitie van de maker, maar anderen hebben vaak grote moeite om de kern van de zaak op te pakken en een eventuele fout vinden kost daarmee erg veel tijd.

Een framework streeft naar eenduidige (genormaliseerde) Application Program Interfaces (API’s) voor alle componenten waardoor het gebruik van de componenten voorspelbaar wordt. Tevens zorgt een framework voor eenduidige configuratie en hoe plug-ins in het framework kunnen worden opgenomen.

Coding standaards omvatten naamconventies en code formattering. Naamconventies maken het eenvoudig om variabelen, constanten, files, classes en methoden) te herkennen en onderscheiden. Code formattering zorg voor consistentie tijdens het lezen van de code, de basis structuur ziet er steeds hetzelfde uit.

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen

Ook interessant

geen berichten gevonden