JourneyFunnel Model en CRM meer resultaat uit customer journey

De afgelopen maanden heb ik diverse blogs geschreven over het JourneyFunnel Model. Toepassing van dit model leidt er samen met de WebVisitAnalyser toe dat individuele website en webshopbezoekers op organisatieniveau worden herkend, gekwalificeerd en geprofileerd. Door deze methode te koppelen aan een CRM-systeem zoals vtiger worden automatisch relevante gegevens opgeslagen. De salesafdeling kan vervolgens direct de meest kansrijke leads opvolgen.

Voor jouw organisatie betekent deze werkwijze:

 • meer omzet
 • tijd- en kostenbesparing
 • focus op de juiste prospects en klanten
 • meer en betere prospects en klanten
 • toenemende klant- en medewerkerstevredenheid.

Het werken met JourneyFunnel, CRM en WebVisitAnalyser levert jouw organisatie meer resultaat op uit de customer journey en salesfunnel.

Basisvereiste is een goed werkend CRM-systeem

Een vereiste om als organisatie een actueel en optimaal inzicht te hebben in de kwaliteit van prospects en klanten is een goed werkend CRM-systeem. In een Customer Relationship Management Systeem, ook wel klantsysteem of relatiebeheersysteem genoemd, sla je primaire gegevens (zoals NAW en telefoonnummers) op van jouw relaties. Ook kan je in dit systeem onder meer gespreksverslagen, productinteresse, datum van laatste contact en facturen vastleggen.

Door het vastleggen van primaire gegevens van leads, klanten, leveranciers en partners  in een CRM systeem verkrijg je een eerste beeld van jouw (potentiële) relaties. En.. een CRM systeem hoeft niet veel te kosten. Met het vtiger Basispakket heb je al de beschikking over een betaalbaar, eenvoudig, functierijk en gebruiksvriendelijk CRM-systeem.

Buyer Journey, Customer Journey en Sales Funnel in CRM

Natuurlijk, het is leuk dat je nu de beschikking hebt over primaire klantgegevens. Wat je echter direct wilt zien is de fase van het (herhaalde) aankoopproces waar jouw prospects en klanten zich bevinden.

Met andere woorden, je wilt zicht op de buyer journey van ‘jouw’ prospects en de customer journey van jouw bestaande klanten. Je wil je namelijk kunnen focussen op de juiste prospects en klanten. Dit kan door jouw CRM-systeem te koppelen met de WebVisitAnalyser. Je realiseert zo de koppelingen ‘Buyer Journey CRM’, ‘Customer Journey CRM’ en ‘Sales Funnel CRM’. Door deze verbindingen te leggen wordt de (herhaalde) klantreis van de prospect en klant direct zichtbaar in jouw CRM.

Bepalen van contactpunten

De eerste stap die je zet om de klantreis van prospect en klanten in beeld te krijgen is het bepalen welke marketing- en communicatiemiddelen (ook wel contactpunten genoemd) je als organisatie wilt inzetten per fase in de buyer- en customer journey. Vervolgens ken je waarderingen toe aan deze diverse contactpunten. Deze scores zet je in een script. De hoogte van de score die je aan elk contactpunt geeft zal afhangen van de mate van belangrijkheid. Zo zal bijvoorbeeld een informatieaanvraag van een prospect meer punten opleveren dan het lezen van een blog.

Essentieel voor het automatisch registreren van deze scores in CRM is het koppelen van de WebVisitAnalyser met jouw CRM systeem. Voor het verkrijgen van een compleet (organisatie)profiel van jouw prospects en klanten is het echter eerst noodzakelijk ook de Salesfunnel CRM koppeling te realiseren.

Voor alle online en offline contacten die jouw prospects en klanten onderhouden met de salesafdeling ken je dan ook punten toe. Denk hierbij aan telefonisch contacten, contacten per e-mail, het geven van een demo (offline contactpunten) of het bekijken van een online demo (online contactpunt).

WebVisitAnalyser CRM koppeling: scoreprofiel opbouwen

De WebVisitAnalyser is een door Vicus ontwikkelde tool. De tool herkent de zakelijke webbezoeker (prospect en/of klant) bij website/shop bezoek. Door enkel en alleen een meetscript op jouw website en of webshop te plaatsen wordt van van de webbezoeker op organisatieniveau direct een actueel (score)profiel opgebouwd.

De leadscore, kredietwaardigheid, (product) interesse(s), branche (SBI-code) en de fase in het aankoopproces (buyer / customer journey) wordt direct inzichtelijk gemaakt en door de WebVisitAnalyser CRM koppeling direct in jouw CRM opgeslagen.

Focus op juiste prospects en klanten

De WebVisitAnalyser-CRM koppeling levert jouw organisatie zo bruikbare kwalificatie-informatie op. Deze kwalificatie-informatie zorgt ervoor dat zowel de kwaliteit van prospects en klanten als de klantreizen optimaal inzichtelijk worden. Accountmanagers kunnen zich zo focussen op de kwalitatief meest kansrijke prospects en (projecten bij) bestaande klanten.

Daarnaast geeft de informatie jouw marketingafdeling inzicht welke specifieke marketingactiviteiten zij moet verrichten om de salesafdeling optimaal te ondersteunen.

Bovendien weet de afdeling Marketing zo bijvoorbeeld welke groep klanten warm moet worden gehouden houden; ‘het nurturen’. Door deze groep prospects (die hebben aangegeven voorlopig niet over te gaan tot een aankoop) wel te blijven informeren middels onder meer e-mailingen, nieuwsbrieven en acties, vergroot je als organisatie de kans op een toekomstige ‘geslaagde verkoop’.

JourneyFunnel Model CRM, de voordelen

De JourneyFunnel Model CRM werkwijze levert jouw organisatie diverse voordelen op mits je zorgt voor de integratie van WebVisitAnalyser met CRM.

 • Optimaal inzicht in de fase van de buyer journey (aankoopproces) waar prospects zich bevinden
 • Optimaal inzicht in de fase van de customer journey (herhaald aankoopproces) waar klanten zich bevinden
 • Inzicht in kwaliteit prospects en klanten met scoringsprofiel en meetscript WebVisitAnalyser-CRM
 • Focus op de meest kansrijke prospects en klanten
 • Tijdbesparing. Verspilling aan niet rendabele projecten is verleden tijd doordat alleen aandacht wordt besteed aan de meest kansrijke prospects en klanten
 • Meer omzet en betere prospects en klanten
 • Toename medewerkerstevredenheid. De salesafdeling is tevreden met de betere kwaliteit leads die door de afdeling marketing wordt doorgezet.

Ook tijd en kosten besparen en meer en betere klanten?

Kies ook voor de WebVisitAnalyser CRM koppeling en het werken volgens het JourneyFunnel Model als je optimaal wilt profiteren van de voordelen die het in kaart brengen van klantreizen met zich meebrengt.

Werk je met een ander systeem dan vtiger? Geen probleem. Vicus implementeert voor jou een light versie van vtiger, een server based software die zorgt voor een werkende oplossing.

Neem voor meer informatie contact op met Luuk Roovers op telnr. 033 461 1196 of sales@vicus.nl.

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen

Ook interessant

geen berichten gevonden