Duurzaamheid binnen ICT sector speelt steeds grotere rol

thema-duurzaamheid-windmolens_foto_630x188

Binnen de ICT-sector speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Ondernemers realiseren zich steeds meer dat geld kan worden bespaard door bewuster met energie, apparaten en andere investeringen om te gaan.

Recycling ICT-apparatuur bereikt duurzaam hoogtepunt

Een belangrijk onderdeel van duurzaamheid is de recycling van ICT-apparatuur. In deze apparatuur zitten vaak grondstoffen die van waarde kunnen zijn.

Het recyclen van ICT-apparatuur is tegenwoordig erg simpel. Er zijn meerdere vormen van recycling. Zo kan een onderneming betalen om de afgeschreven apparatuur door een recyclebedrijf op te laten halen. De apparatuur wordt daarna vernietigd en recycled. Een onderneming heeft ook de keuze om de apparatuur door een recyclebedrijf te koop te laten zetten. Op die manier wordt er geld verdiend en vindt er tegelijkertijd recycling plaats omdat de koper de apparatuur kan hergebruiken.

Zo zamelde uitvoeringsorganisatie WeCycle, in opdracht van ICT Milieu, 14.324 ton ICT-afval in. Hiervan vond 97% een nuttige toepassing. Daarnaast werd er nog melding gemaakt van nog eens 14.063 ton ICT-afval dat door andere partijen werd aangeboden.

WeCycle zamelt op drie manier in:

  1. Via de gemeentelijke milieustraat: iedereen kan zijn oude ICT-apparatuur gratis inleveren bij de gemeentelijke verzamelpunten. Deze verzamelpunten worden ook wel milieustraten genoemd.
  2. Kringloopwinkels: in samenwerking met de Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) kunnen bij kringloopwinkels die aangesloten zijn bij deze verenigingen ICT-apparatuur afgeven die niet meer verkoopbaar is.
  3. Via winkeliers met de ‘oud-voor-nieuw-regeling’: winkels die ICT-apparatuur verkopen nemen gebruikte apparatuur in bij aanschaf van een nieuw en vergelijkbaar product.

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie doelstelling (MJA3)

In 2008 is men binnen de ICT-sector een Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie (MJA3) aangegaan met de Rijksoverheid. Deze afspraak over duurzaamheid houdt in dat deze sector in 2020 30% efficiënter zal zijn op het gebied van energieverbruik ten opzichte van 2005. De tussendoelstellingen worden bepaald in cycli van vier jaar. Momenteel is men aan het einde van de cyclus 2013-2016 waarbij 72% van de tussendoelstellingen gerealiseerd zal zijn. De sector loopt momenteel iets voor op de gestelde doelen. Ondanks de toename in de vraag naar ICT is het energieverbruik stabiel gebleven.

Duurzaamheid door energiebesparing middels grote IT-installaties

Het klinkt voor de hand liggend dat het energieverbruik stijgt wanneer grote IT-installaties worden gebouwd. In werkelijkheid leiden deze installaties tot energiebesparingen binnen Nederland. Nederland wordt door buitenlandse bedrijven als interessant beschouwd omdat het een Europees knooppunt vormt dat beschikt over een uitstekende digitale infrastructuur. Grote datacenters vestigen zich graag in Nederland. Zo heeft Google een gigantisch datacenter dat tienduizenden servers huisvest laten aanleggen in Groningen. Wanneer Nederlandse bedrijven overstappen naar zulke datacenters, die qua efficiëntie en innovatie niet te vergelijken zijn,wordt er energie bespaard. Deze bedrijven stappen namelijk af van hun eigen interne datacenters die relatief inefficiënt zijn.

Naast het feit dat de grote servers efficiënter functioneren produceren ze ook warmte. Deze warmte kan worden herbenut in de vorm van restwarmte. Binnen Nederland zijn er al meerdere projecten gerealiseerd waarbij restwarmte voor de verwarming van gebouwen wordt gebruikt. Zo is het KPN-datacenter in Eindhoven aangesloten op het verwarmingssysteem van de High Tech Campus.

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen

Ook interessant

geen berichten gevonden