Het Nieuwe Werken Werkt! In Perspectief

Het Nieuwe Werken

We leven in een tijd van innovatie. Er zijn veel ontwikkelingen op technologisch- maar ook op maatschappelijk- en bedrijfsniveau. Een grote verandering in de bedrijvensector is: ‘Het Nieuwe Werken’. Het Nieuwe Werken wekt wel eens de discussie op of dit een goede ontwikkeling is. Waar moet allemaal rekening mee worden gehouden?

Het Nieuwe Werken voor de medewerker

Deze sociale innovatie heeft nogal wat impact gehad op het bedrijfsleven. Personeel krijgt meer vrijheid en wordt beoordeeld op productiviteit in plaats van de aanwezige uren op het kantoor. Dit wordt gewaardeerd, en gewaardeerd personeel is over het algemeen productiever. Maar Het Nieuwe Werken brengt meer voordelen met zich mee.

Aap wordt mens op weg naar Het Nieuwe werken

Het Nieuwe Werken is maatschappelijk verantwoord

Een pre voor elke onderneming, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De drie P’s komen hier vaak in voor. Deze staan voor People, Planet en Profit. Hoe vul je deze als bedrijf op een duurzame manier in? Dit is een onderwerp op zichzelf en we gaan hier nu niet verder op in, maar Het Nieuwe Werken levert hier zeker een bijdrage aan. Het Nieuwe Werken brengt vele besparingen voor organisaties met zich mee:

  • Huisvesting
  • Energiebesparing
  • Apparatuur & meubilair
  • Onderhoudskosten
  • Reiskosten

Positieve veranderingen voor elke organisatie. Wat houdt je nog tegen?…

Het Nieuwe Werken betekent Cultuur

Even een knopje omzetten en ‘hoppa, wij zijn een organisatie die Het Nieuwe Werken toepast’. Nee, Het Nieuwe Werken hanteren betekent een nieuwe bedrijfscultuur. Dit komt omdat de kernwaardes van de bestaande cultuur vaak diep verankerd liggen en een vertrouwd gevoel, stabiliteit en zekerheid geven. Mensen hechten waarde aan routines en vinden verandering spannend. Hier moet dus rekening mee worden gehouden.

Het Nieuwe Werken eist sociaal contact

Behoeftepiramide Maslow verklaart Het Nieuwe werkenPersoneel zoekt geborgenheid en sociale contacten met collega’s. Een deel van het sociale contact wordt vervangen door digitale communicatiemiddelen. Daarnaast kan het missen van sociaal contact een negatief effect hebben op de kennisoverdracht als er een gebrek is aan saamhorigheid.

Als dit verschijnsel toegepast wordt op de behoeften piramide van Maslow, dan kan er gezegd worden dat bij het vervallen van de derde behoefte (sociaal contact) er geen mogelijkheid is om verder te groeien om de daarop volgende behoeften (carrière) te voorzien.

Het Nieuwe Werken wil nieuwe competenties

Zoals eerder genoemd brengt Het Nieuwe Werken een nieuwe bedrijfscultuur met zich mee. Bij deze bedrijfscultuur horen nieuwe competenties van de werknemers die Het Nieuwe Werken mogelijk maken. De top vijf van kerncompetenties die de nieuwe werknemer moet hebben zijn:

  • Autonoom en resultaatgericht kunnen werken zonder directe begeleiding
  • Voldoende ervaring hebben in de uit te voeren functie, vertrouwd zijn met de uit te voeren taken en kennis hebben van de daarbij horende informatiebronnen
  • Zelfdiscipline, positieve werkhouding en goede motivatie om met Het Nieuwe Werken in zee te gaan
  • Plannen, organiseren en zich houden aan afspraken
  • Communicatie- en computervaardigheden bezitten

Het Nieuwe Werken & Vicus

Je kan als onderneming in de toekomst gewoon niet meer onder Het Nieuwe Werken uit. De ICT-sector speelt hier een grote rol in. Zo worden bijvoorbeeld steeds meer CRM-systemen toegankelijk vanuit eigen huis. Ook Vicus maakt dit mogelijk met het vtiger CRM-systeem dat ze aanbiedt aan haar klanten. Vicus levert maatwerk en is in staat elke nieuwe, innovatieve en flexibele ondernemingen hiermee te faciliteren waarbij het maximale rendement van bedrijfsprocessen behaald kan worden.

Voor Vicus is Het Nieuwe Werken niet nieuw.

Het personeel krijgt de vrijheid om deels thuis te werken en er heerst geen negen tot vijf mentaliteit. Dit is ook belangrijk bij het werven van nieuw personeel. Als je voldoet aan de wensen van je nieuwe potentiële werknemers, dan zal het aannemen van nieuw personeel
gemakkelijker gaan.

Is jouw bedrijf klaar voor Het Nieuwe Werken?

door: Mathijs Nijland

Deel jouw gedachten

Er zijn nog geen opmerkingen

Ook interessant

geen berichten gevonden