Nederlandse taalupdate december 2023 Vtiger CRM 7.x

Deze laatste taalupdate van 2023 richt zich met name op het klant- en partner portaal van Vtiger CRM.

Deze taalupdate richt zich met name op de klantportaal c.q. partnerportaal van Vtiger CRM.

Met de portaal geef je je kalnten en partners toegang tot je crm. Je kunt bnijna alle infromatie uit je crm op deze manier delen met je relaties. Daarnaast kunnen je relaties communiceren via het ingebouwde ticketsysteem en desgewenst hun facturen downloaden.

Lees meer over het klantportaal via deze link.