goede afspraken zijn een basis om zaken te doen

Voorwaarden en Licenties

Algemene Voorwaarden Vicus eBusiness Solutions B.V.

Algemene Voorwaarden van Vicus

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten en leveringen tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wij kunnen ons voorstellen dat je deze wilt bekijken voordat je zaken met ons doet; Je kunt zo onderstaand downloaden. Als jouw contract stamt van voor 2012 dan gelden mogelijk andere Algemene Voorwaarden; wij sturen je deze op verzoek graag toe. 

Download

VOSBA Reciprocal Public Licence 1.5 (VRPL)

VOSBA Reciprocal Public Licence 1.5 (VRPL)

VOSBA e-solutions framework wordt normaliter via ons SaaS platform ter beschikking gesteld. VOSBA is niet vrij downloadbaar. Indien afgesproken is VOSBA on premise te installeren dan is onderstaande licentie van toepassing (klik om te downloaden).

Download

Vicus Reciprocal Commercial License 1.0 (VRCL)

Vicus Reciprocal Commercial License 1.0 (VRCL)

The Vicus Reciprocal Commercial License will be referred to as "The VRCL License" in the remainder of this text. The source code of the Software and any related executables will be referred to as "The Software".

This irrevocable, perpetual license covers all versions of The Software which refers to The VRCL License.

The VRCL License gives the holder right to install The Software on ONE productive installation and ONE development installation.

The VRCL License holder is allowed to make modifications to the sources but in no event will the original copyright holders of The Software be held responsible for action or actions resulting from any modifications of the source. The VRCL License holder is REQUIRED (that is the reciprocal part) to publish all changes made to The Software by sending new versions to license@vicus.nl.

The VRCL License holder is not required to publish or otherwise make available any software used in conjunction with The Software. The VRCL License holder may not re-distribute The Software on it's own or versions thereof to third party without prior written permission of the copyright holder. The VRCL License also does not allow The Software to be redistributed as part of another product.

The VRCL License may be transferred to another installation only with prior written permission.

The wording of The VRCL License may change without notice for future versions of The Software.

WebVisitAnalyser licentie

WebVisitAnalyser licentie

De WebVisitAnalyser bestaat uit een aantal onderdelen:

 • Vtiger, deze basissoftware wordt uitgegeven onder de vtiger public licence
 • Vtiger modules, door Vicus gemaakt. Deze worden uitgegeven onder de Vicus Reciprocal Commercial Licence
 • WebVisitAnalyser server software en serverscripts wordt niet uitgegeven. Deze SaaS software gaat voor u aan de slag. U heeft er geen omkijken naar, maar kunt ook de software en onderliggende databases niet veranderen of raadplegen.
 • Dataleveranciers. Deze hebben allen hun eigen rechten waaronder auteursrecht en databankenrecht. U mag de ontvangen data alleen inzetten voor eigen gebruik.
Vtiger Public License (VPL)

Vtiger Public License (VPL)

Logo vtiger crm

Open Source kent vele vrijheden, oordeel zelf op basis van de licentie van vtiger of je hiermee je voordeel kunt doen.

Download

Privacyregelement

Privacyregelement van Vicus

Indien je een relatie met Vicus aangaat, wordt je verzocht om gegevens, zoals naam, (email)adres en vestigingsplaats aan ons te verstrekken. Afhankelijk van de (voorgenomen) relatie worden mogelijk aanvullende gegevens van jouw organisatie en medewerkers in de administratie van Vicus opgeslagen. Wij verzamelen gegevens:

 1. Om diensten en producten te kunnen aanbieden, leveren, factureren en ondersteunen.
 2. Omdat wij op grond van de Nederlandse wet verplicht zijn de correcte naam- en adresgegevens van onze internetabonnees te registreren.
 3. Om hulp bij problemen mogelijk te maken.
 4. Zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor "het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan". Bijvoorbeeld gegevens over toegang tot internet, zoals tijdstip, IP-adres en loginnaam. Deze gegevens kunnen we gebruiken als er klachten zijn over de verbinding. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van je webpagina's, databases en de omvang van je mailbox.
 5. Ten behoeve van (het doen van marktonderzoek ter) verbetering van onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens alleen aan derden wanneer dat in het kader van onze dienstverlening nodig is, wanneer wij reden hebben om de kredietwaardigheid van je organisatie te onderzoeken, wanneer wij dat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht zijn, of wanneer je ons daartoe expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Inzage en wijziging

Op basis van de privacywetgeving heb je het recht de gegevens die over jou zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kun je ons een schriftelijk verzoek tot inzage of verandering sturen.

Nieuwsbrieven en e-mail communicatie

Vicus stuurt haar relaties van tijd tot tijd een nieuwsbrief, servicebericht en/of informatie. Deze hebben betrekking op diensten en producten van Vicus, haar werkmaatschappijen en haar partners. Wanneer je hierop geen prijs stelt, kun je dat aangeven door een email te sturen naar optout@vicus.nl. Zorg wel dat er altijd minstens één medewerker van jou organisatie ingeschreven staat voor onze berichten zodat we je wel over belangrijke updates, onderhoud en maatregelen kunnen informeren.

Telefonische acquisitie

Vicus doet online en offline marktonderzoek en neemt op basis daarvan commerciële initiatieven. Wanneer je hierop geen prijs stelt, kunt je dat aangeven door een email te sturen naar optout@vicus.nl.

Cookies en registratie van webbezoeken en gedrag

Cookies en registratie van webbezoeken en gedrag

Vicus registreert middels verschillende hulpmiddelen de bezoeken en gedrag van bezoekers op haar websites. Deze gegevens worden zowel voor het verbeteren van de websites als het gericht kunnen toepassen van haar commerciële inspanningen.

Om een unieke computer en browser te kunnen herkennen voor herhaald bezoek, gebruikt Vicus cookies. Op onze websites maken wij op onze websites onder andere gebruik van:

 • Google Analytics
 • Motamo Web Analyse (houdt zich standaard aan de do-not-track instelling van de browser)
 • HotJar
 • WebVisitAnalyser
 • Customer Surveys
 • Salesfeed

Registratie en analyse via Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

ClickTrail tools

Verschillende tools worden incidenteel ingezet om de navigatie over deze site expliciet te meten en het klik- en muisgedrag binnen een pagina te registreren. Indien een pagina wordt gemeten is dat vermeldt aan de onderkant van de betreffende webpagina.

WebVisitAnalyser

Met de WebVisitAnalyser leggen we per bezoeker vast welke pagina's worden bezocht. Op basis hiervan kunnen wij relevante content aanbieden en bezoekers beter van dienst zijn.

Voorwaarden voor het gebruik van onze websites

Voorwaarden voor het gebruik van onze websites

De op deze website getoonde informatie wordt door Vicus eBusiness Solutiions (Vicus) met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Vicus verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Vicus worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Voor de meest actuele informatie over Open Source software, wordt verwezen naar de website van de betreffende community.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Vicus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Vicus aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. Informatie op deze site wordt door Vicus verstrekt als algemene informatie zonder het specifieke doel om in jouw situatie geschikt te zijn. Gebruik is op eigen risico. De consultants van Vicus adviseren u graag verder met specifiek op uw organisatie afgestemde informatie.

Verwijzingen naar andere websites

Verwijzingen naar websites die niet door Vicus worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Vicus uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Vicus worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteurs- en naburige rechten (Copyright)

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Vicus, haar licentiegevers of rechtmatige eigenaars. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Vicus worden verveelvoudigd. Zo genaamde deep-linking naar onderdelen binnen de pagina's van de website is verboden.

Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle eigendomsrechten daarvan over aan Vicus, dan wel verstrekken een onbeperkte licentie voor het gebruik ervan en vrijwaren Vicus van aanspraken van derden. Het staat Vicus vrij dergelijke bijdragen te verwijderen van haar website(s) of fora of naar eigen inzicht aan te passen.

Rechtmatigheid en inbreuk op rechten

Deze website bevat gegevens die naar beste weten en overtuiging voldoen aan de wet- en regelgeving die in Nederland van kracht is.

Responsible Disclosure melding

Responsible Disclosure melding

Responsible disclosure kan een goede bijdrage leveren aan het verhogen van de veiligheid van informatiesystemen en (software)producten. Aan het opstellen van het kader heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie samengewerkt met melders, publieke en private organisaties.

Kwetsbaarheden in ICT-systemen van Vicus

Indien je een zwakke plek in één van de ICT-systemen van Vicus hebt gevonden, hoort Vicus dit graag van jou. Zo kan Vicus zo snel mogelijk de benodigde maatregelen nemen om de gevonden kwetsbaarheid te verhelpen. Om op een verantwoorde manier om te kunnen gaan met gevonden kwetsbaarheden, zijn onderstaande afspraken opgesteld. Hieraan mag je Vicus houden wanneer je een zwakke plek aantreft in een van de systemen.

Vicus vraagt jou:

 • Je bevindingen te mailen naar servicedesk@vicus.nl. Versleutel de bevindingen indien mogelijk om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat Vicus het zo snel mogelijk kan oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.
 • Contactgegevens achter te laten zodat Vicus met jou in contact kan treden om samen te werken aan een veilig resultaat. Laat minimaal een email adres of telefoonnummer achter.
 • De melding zo snel mogelijk na ontdekking van de kwetsbaarheid te doen.
 • De informatie over het beveiligingsprobleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
 • Verantwoordelijk om te gaan met de kennis over het beveiligingsprobleem door geen handelingen te verrichten die verder gaan dan noodzakelijk is om het beveiligingsprobleem aan te tonen.

Vermijd dus in elk geval de volgende handelingen:

 • Het plaatsen van malware.
 • Het kopiëren, wijzigen of verwijderen van gegevens in een systeem (een alternatief hiervoor is het maken van een directory listing van een systeem).
 • Het aanbrengen van veranderingen in het systeem.
 • Het herhaaldelijk toegang tot het systeem verkrijgen of de toegang delen met anderen.
 • Het gebruik maken van het zogeheten “bruteforcen” van toegang tot systemen.
 • Het gebruik maken denial-of-service of social engineering.

Wat je mag verwachten:

 • Indien je bij de melding van een door jouw geconstateerde kwetsbaarheid in een ICT-systeem van Vicus aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal Vicus geen juridische consequenties verbinden aan deze melding.
 • Vicus behandelt een melding vertrouwelijk en deelt persoonlijke gegevens niet zonder toestemming van de melder met derden, tenzij dit wettelijk of uit hoofde van een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • In onderling overleg kan Vicus, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker van de gemelde kwetsbaarheid.
 • Vicus stuurt je binnen één werkdag een ontvangstbevestiging.
 • Vicus reageert binnen drie werkdagen op een melding met de beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Vicus houdt de melder op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Vicus lost het door jouw geconstateerde beveiligingsprobleem in een systeem zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 60 dagen, op. In onderling overleg kan worden bepaald of en op welke wijze over het probleem, nadat het is opgelost, wordt gepubliceerd.
 • Vicus biedt een beloning als dank voor de hulp. Afhankelijk van de ernst van het beveiligingsprobleem en de kwaliteit van de melding, kan die beloning variëren van een T-shirt tot maximaal een bedrag van 300 euro aan cadeaubonnen. Het moet hierbij wel gaan om een voor Vicus nog onbekend en serieus beveiligingsprobleem.

Wordt klant! - mogen wij jou helpen?

Denk je dat we jou kunnen helpen? We zien je graag als klant!

Wil je ons helpen? - kom bij ons werken!

Kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteiten van Vicus?