Voorwaarden voor het gebruik van onze websites 

respecteer rechten van anderen

De op deze website getoonde informatie wordt door Vicus eBusiness Solutions (Vicus) met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Vicus verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Vicus worden aangeboden.

Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Voor de meest actuele informatie over Open Source software, wordt verwezen naar de website van de betreffende community.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Vicus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Vicus aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt. Informatie op deze site wordt door Vicus verstrekt als algemene informatie zonder het specifieke doel om in jouw situatie geschikt te zijn. Gebruik is op eigen risico. De consultants van Vicus adviseren u graag verder met specifiek op uw organisatie afgestemde informatie.

Verwijzingen naar andere websites

Verwijzingen naar websites die niet door Vicus worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Vicus uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Vicus worden onderhouden wordt afgewezen.

Auteurs- en naburige rechten (Copyright)

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Vicus, haar licentiegevers of rechtmatige eigenaars. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Vicus worden verveelvoudigd. Zo genaamde deep-linking naar onderdelen binnen de pagina's van de website is verboden.

Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle eigendomsrechten daarvan over aan Vicus, dan wel verstrekken een onbeperkte licentie voor het gebruik ervan en vrijwaren Vicus van aanspraken van derden. Het staat Vicus vrij dergelijke bijdragen te verwijderen van haar website(s) of fora of naar eigen inzicht aan te passen.

Rechtmatigheid en inbreuk op rechten

Deze website bevat gegevens die naar beste weten en overtuiging voldoen aan de wet- en regelgeving die in Nederland van kracht is.