Spam aan bedrijven is per 1 juli 2009 verboden

Spam aan bedrijven wordt per 1 juli 2009 verboden, dan is het niet meer toegestaan om naar e-mailadressen of faxnummers van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid zoals een BV of NV ongevraagd berichten te verzenden.

De regel dat voorafgaande toestemming van de ontvanger is vereist, geldt op dit moment alleen voor abonnees die natuurlijke personen zijn, oftewel particulieren. Rechtspersonen vallen nog niet onder het verbod op spam.

Er zijn uitzonderingen

Een bedrijf dat uw e-mailadres van u heeft gekregen bij de verkoop van een product of een dienst, mag berichten naar uw e-mailadres verzenden, zelfs indien u daar destijds (tijdens de verkoop) niet expliciet toestemming voor hebt gegeven. De wet stelt overigens wel voorwaarden. Ten eerste: de berichten die u ontvangt, moeten betrekking hebben op gelijksoortige producten of diensten. Ten tweede: bij de verkrijging van uw e-mailadres moet u in staat worden gesteld om op een eenvoudige wijze bezwaar (opt-out) te maken tegen het gebruik ervan. Dat geldt bovendien voor ieder bericht dat u na de verkoop van de desbetreffende verzender ontvangt.

Europa hanteert het opt-in beginsel

In alle Europese landen geldt net als in Nederland het opt-in beginsel: zonder voorafgaande toestemming van de ontvanger is de verzending van elektronische berichten niet toegelaten. De Verenigde Staten hanteren, net als veel andere landen, het opt-out beginsel. Dit houdt in dat het in beginsel is toegestaan om elektronische berichten te versturen zonder voorafgaande toestemming, mits de ontvanger een mogelijkheid wordt geboden om de verzending te beëindigen.

Geen verplichting tot weren spam voor internetaanbieders

In het Nederlandse recht wordt een internetaanbieder beschouwd als transporteur. Er is daarom geen wettelijke plicht voor internetaanbieders om spam te weren