Uitbreidingsmodule voor vtiger CRM (vt7-secure-passwords)

Wachtwoordbeveiliging

Motiveer jouw vtiger gebruikers om veilige wachtwoorden te gebruiken.

Duizenden websites en mailboxen worden elk jaar gehackt als gevolg van zwakke wachtwoorden. Een manier om jouw vtiger CRM te beschermen is door sterke wachtwoorden te gebruiken en gebruikers te motiveren deze regelmatig aan te passen.

Waarom de Security Module van Vicus?

Met de Module Vtiger Wachtwoordbeveiliging van Vicus kun je een sterk wachtwoordbeleid eenvoudig, binnen een paar seconden, configureren. Daarnaast hoeven vtiger CRM gebruikers niet te wennen aan nieuwe systemen en interfaces. De Security module van Vicus integreert naadloos in jouw vtiger inlog pagina en maakt gebruik van de standaard vtiger User Interface. Zie ook de bijgevoegde screenshots op deze pagina.

Sterke wachtwoorden

Als vtiger beheerder kun je eenvoudig een sterk wachtwoord voor al jouw CRM gebruikers afdwingen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Wachtwoord verloopt in x dagen - Je kunt aangeven hoe lang een wachtwoord geldig is voordat het verloopt. Als je bijvoorbeeld 30 dagen opgeeft zal de gebruiker na 30 dagen worden gedwongen om zijn bestaande wachtwoord aan te passen.
  • Wachtwoord lengte - Je kunt het minimum en het maximum aantal tekens van een wachtwoord specificeren.
  • Hoofdletters van A tot Z - Je kunt aangeven of het wachtwoord hoofdletters, van A-Z, moet bevatten.
  • Kleine letters van a tot z - je kunt aangeven of het wachtwoord kleine letters, van a-z, moet bevatten.
  • Wachtwoord moet cijfers bevatten - je kunt aangeven of het wachtwoord cijfers, van 0-9, moet bevatten.
  • Speciale karakters - Je kunt aangeven of het wachtwoord speciale karakters, zoals !?@moet bevatten.

Wachtwoord pogingen en tijdslot instellen (brute-force protectie)

Met de Security module van Vicus kun je instellen of het systeem tijdelijk geblokkeerd moet worden na een aantal mislukte inlogpogingen vanaf hetzelfde IP-adres.

Als vtiger beheerder kun je eenvoudig het aantal pogingen en het tijdslot instellen.

Indien een gebruiker geblokkeerd is zal de Security module automatisch een notificatie naar een beheerder mailen. Daarnaast kan een vtiger beheerder de blokkering voor elke gebruiker opheffen.

  • Beter beschermd en beveiligd
  • Eenvoudig in te stellen interface
  • Automatische blokkade systeem na aantal mislukte inlogpogingen
  • Eenvoudig instellen van tijdslot en aantal pogingen

Voldoe aan de AVG / GDPR

Met deze module Wachtwoordbeveiliging doe je nog beter je best om te voldoen aan de eisen die de wetgever stelt rondom de de bescherming van persoonsgegevens.

Door gebruikers te motiveren hun wachtwoord aan te passen neem je maatregelen om jouw waardevolle data te beveiligen.

Ga terug