Open Source Jaarboek 2009 – 2010, 4de editie

  • 16 september 2010
  • vicus

Door ICT heeft de overheid meer controle over burgers dan ooit tevoren. Dat vraagt meer tegenmacht voor burgers. Alleen zo kan de balans in de democratie behouden blijven.

Tot deze prikkelende conclusie komt de jurist Maurice Schellekens in deze vierde editie van het Open Source Jaarboek. Daarin komt een reeks experts aan het woord – wetenschappers, ICT-ondernemers, politici – over de ontwikkelingen naar een meer open samenleving.

Ook deze editie kent de inmiddels bekende opbouw in Overzicht, Verdieping en Perspectief. Enkele impressies. In Overzicht analyses van het actieplan Nederland Open in Verbinding. Welke resultaten worden geboekt? En hoe ontwikkelt ‘open’ zich in de rest van Europa?

Verdieping biedt inzicht in hoe community’s werken. En beschrijft de ontwikkeling van de Nederlandse open source-markt. Perspectief beschrijft de grillige ontwikkelingen naar een vrije kennissamenleving. En er is aandacht voor de ethiek in het gebruik van ICT? Welke menselijke waarden stoppen we in technologie? En beseffen we wel dat we dat doen? Over deze vragen laat prof. Gerard van Oortmerssen indringend zijn licht schijnen.

Deze en nog veel meer zaken komen aan bod in de omvangrijkste editie die tot nu toe van het Jaarboek is verschenen.