Vtiger CRM en Magento veilig online binnen privacy afspraken

We hosten je Vtiger CRM en Magento op servers die voldoen aan de Europese privacy wetgeving als je daar prijs op stelt.

Al heel lang geleden was er de zogenaamde Privacy Shield-overeenkomst. Het regelde het verkeer en de opslag van gegevens tussen Europa en de VS.

Het Privacy Shield verdedigde voorheen gegevens van Europese burgers beter dan de voormalige Safe Harbor-conventie, maar was volgens het Europese Hof nog niet voldoende. Zo verklaarde het Hof in 2020 de overeenkomst nietig.

Zogenaamde modelcontractbepalingen zijn nog steeds geldig. Dit zijn standaardvoorwaarden opgesteld door de EU en gegevensverwerkers die zich conformeren aan de AVG. Bedrijven kunnen doorgaan met het doorgeven van gegevens aan de VS, zolang ze zich houden aan deze voorwaarden.

Het probleem is echter dat dit nu van geval tot geval moet worden bekeken. Dit zorgt ook voor verdeeldheid tussen Europa en de Verenigde Staten.

Het is de bedoeling dat er een opvolger komt voor het Privacy Shield, maar zo’n akkoord laat de laatste tijd nog op zich wachten. Europa en de Verenigde Staten voelen zich op dit gebied substantieel naar elkaar gericht, zodat er nog weinig voortgang is geboekt.

Belangrijke gegevens worden tegenwoordig niet meer opgeslagen op de computers zelf, maar opgeslagen op de systemen van tech-bedrijven. Dit geldt ook voor gevoelige bepaalde gegevens. De vraag is of deze voldoende verdedigd in de Verenigde Staten.

Het is een bedreiging, omdat bepaalde gegevens in America minder goed worden verdedigd dan in Europa. Volgens de AMERIKAANSE wet, inlichtingen-en veiligheidsdiensten hebben het recht om gegevens van EU-burgers in te zien en te gebruiken.

Dat is niet het geval in Europa. De positie van de bescherming van de gegevens geldt ook binnen de Europese Unie. Alle landen moeten zich confirmeren aan de Algemene Verordening gegevensbescherming (GDPR). Dit betekent dat elke Lidstaat zich moet houden aan dezelfde regels inzake de bescherming van bepaalde gegevens.

Daarom is het onder andere van belang dat jouw Vtiger crm systeem en jouw Magento webshop bij Vicus wordt gehost op een Nederlandse server die valt onder het Europese recht.

Gerelateerde berichten

geen berichten gevonden

Laat een reactie achter