Oprichting Linux Foundation

Twee organisaties die actief zijn op het gebied van Linux hebben hun krachten gebundeld onder de naam Linux Foundation. Daarmee willen de Open Source Developer Labs en de Free Standards Group onnodige overlapping voorkomen.

Een groot deel van het ledenbestand van de twee organisaties die nu in elkaar opgaan is hetzelfde. Ook voerden ze voor een groot deel dezelfde activiteiten uit. Volgens de nieuwe voorzitter Jim Zenlin is het daarom logisch een fusie aan te gaan, meldt nieuwsdienst CNet News.com.

Er bestaat volgens Zenlin behoefte aan een centrale vraagbaak over Linux voor drukbezette IT-managers.

De Linux Foundation krijgt ongeveer 45 medewerkers. De nieuwe organisatie wil net als zijn voorgangers richting geven aan de verdere ontwikkeling van Linux en de standaardisatie van het open-sourcebesturingssysteem bevorderen. In de praktijk hebben de grote leveranciers van Linux-distributies, Red Hat voorop, nu de grootste invloed op de ontwikkeling van Linux.

Open Source Developer Labs (OSDL), opgericht in 2000, heeft Linux-grondlegger Linus Torvalds in dienst. De organisatie werd in 2000 met name opgericht om Linux beter geschikt te maken voor servers aan de bovenkant van de markt. Later verbreedde OSDL zijn acieradius, maar vorig jaar zijn de acitviteiten weer teruggeschroefd. In december is het personeelsbestand ingekrompen, waarbij 9 van de 35 medewerkers moesten vertrekken. Onder hen was directeur Stuart Cohen.

De Free Standards Group voert het beheer over de Linux Standard Base (LSB). Deze moet het samenspel tussen besturingssysteem en applicaties standaardiseren zodat toepassingen ongewijzigd op een breed scala aan Linux-varianten kunnen draaien.