Lopende contracten remmen plan-Heemskerk

Lopende contracten remmen de overstap naar open source software bij overheden. Bovendien hebben ict-beslissers door outsourcing weinig inspraak bij de keuze voor nieuwe software. Dat zeggen ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor ict binnen de overheid.

Zes procent van de ict-beslissers bij overheden zegt geen invloed te hebben op de keuze voor open of gesloten software, omdat projecten zijn uitbesteed. Volgens 28 procent is een overstap naar open source software de komende jaren nog niet aan de orde ‘wegens lopende contracten’.

Dat blijkt uit onderzoek onder ict-verantwoordelijken bij 764 overheidsorganisaties, waaronder provincies, gemeentes, waterschappen en een beperkt aantal onderwijsinstellingen. TNS NIPO voerde dit onderzoek uit in opdracht van Nederland Open in Verbinding (NOiV). 31 procent van de benaderde organisaties vulde een vragenlijst in. De onderzoekers vermoeden dat de resterende 69 procent minder bekend is met het actieplan NOiV. Dat plan moet de interoperabiliteit binnen de overheid vergroten door het gebruik van open standaarden en de afhankelijkheid van leveranciers verminderen door te kiezen voor open source software.

Twijfels

Slechts vier procent van de respondenten heeft geen twijfels bij het gebruik van open source software. De rest heeft één of meer twijfels, waarvan ‘ik verwacht problemen rond invoering, migratie en ondersteuning’ het vaakst wordt genoemd, namelijk in 51 procent van de gevallen.50 procent twijfelt aan de compabiliteit met andere toepassingen. 42 procent verwacht minder ondersteuning te zullen ontvangen van andere leveranciers, en 33 procent verwacht dat open source-leveranciers minder ondersteuning bieden. Eén derde van de respondenten twijfelt bovendien aan de betrouwbaarheid, stabiliteit en/of veiligheid van open source software.

Op het gebied van open standaarden zijn er soortgelijke twijfels. Slechts 8 procent van de overheden heeft geen enkele twijfel over gebruik daarvan.

Bekendheid actieplan NOiV

De onderzoekers concluderen verder dat de meeste respondenten (85 procent) van de Haagse departementen het Actieplan NOiV kennen en weten wat er van de eigen organisatie wordt verwacht (73 procent geheel, 18 procent gedeeltelijk). Bij provincies weten de meeste medewerkers (29 procent geheel, 57 procent gedeeltelijk) wat er van hen wordt verwacht. Bij gemeenten en waterschappen is de bekendheid minder groot. Slechts 9 van de gemeentelijke ict-verantwoordelijken en 29 procent van de Waterschappen weet volledig wat er van hen verwacht wordt. Slechts 15 procent van de respondenten uit het onderwijs kent het Actieplan NOiV.