Waarmerk drempelvrije websites

Het waarmerk heeft als doel de toegankelijkheid van internet te vergroten ten behoeve van mensen met een handicap.

In oktober heeft de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl het waarmerk voor een toegankelijke website gelanceerd. Bij de lancering kregen vijf Nederlandse organisaties het waarmerk overhandigd, het ministerie van VWS, de gemeente Tiel, de Sociale Verzekeringsbank, de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie en IntraXS.

Stichting Waarmerk drempelvrij.nl heeft als doel het opzetten, beheren en uitvoeren van de kwaliteitsregeling Waarmerk drempelvrij.nl. Het waarmerk heeft als doel de toegankelijkheid van internet te vergroten ten behoeve van mensen met een handicap.

Internet kan hun zelfstandigheid en hun wereld vergroten. Personen met een handicap kunnen alleen goed gebruik maken van internet als dit toegankelijk is.