Gebruik open-source bij overheid stijgt licht

Overheidsorganisaties zijn sinds 2003 iets meer open-source en open standaarden gaan gebruiken. Maar er is nog geen sprake van een doorbraak.

Waar in 2003 nog 50 procent van alle overheidsorganisaties aangaf iets van open-source te gebruiken, is dat in 2004 gestegen tot 54 procent. Ook zijn overheidsorganisaties in toenemende mate overtuigd van het nut hiervan. Dit blijkt uit een meting van het onderzoeksbureau Merit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken.

“Er zijn nog steeds belangrijke drempels die ervoor zorgen dat de grote potentie van open standaarden en open-sourcesoftware slechts in beperkte mate wordt benut”, zo stellen de onderzoekers. Zij constateren dat de gemeten stijging in het gebruik van open-source achterblijft bij de toenemende belangstelling voor dit onderwerp.

Organisaties die nu nog geen open-source gebruiken, geven in ruime meerderheid aan dit wel te willen gaan doen. Een belangrijke drijfveer hiervoor zijn de licentiekosten (28 procent van het totale ict-budget) die door meer dan tweederde van de ondervraagden te hoog worden gevonden.

Deze grote interesse in open-source vertaalt zich echter bij slechts een klein deel van de organisaties in concrete stappen. Veel respondenten zeggen liever te volgen dan de eerste te zijn. Daarnaast vreest een groot deel van de ondervraagden meer opleidingskosten en een gebrek aan ondersteuning vanuit de markt.

Een andere drempel die naar voren komt uit het onderzoek is dat ondervraagden er lang niet altijd zeker van zijn of een bepaalde standaard echt open is. Meer informatie over het onderzoek is te lezen via de site van OSOSS