Hoe kunnen we helpen?

Inhoud

Vtiger CRM Termenlijst

Je bent hier:

Onderstaand een selectie van termen die je zult tegenkomen als je vtiger CRM of andere CRM-systemen gebruikt of gaat gebruiken.

Leads

Leads zijn potentiële klanten (Prospects). In een CRM-systeem worden potentiële klanten eerst in het systeem ingevoerd als potentiële klant. Leads verzamel je uit je marketing evenementen zoals conferenties, advertenties en beurzen. Het doel is om een lead te converteren in een klant. Niet alle leads zullen resulteren in een aankoop en worden omgezet in klanten. De lead-module bevat alle informatie die in dit verkoopstadium over de Contactpersoon of Organisatie beschikbaar is.

Verkoopkansen

Verkoopkans (Kans, Potential, Opportuniteit) zijn kansen om iets te verkopen. Wanneer je inschat dat een Lead een goede kans heeft om tot aanschaf over te gaan converteer je deze naar een Verkoopkans. Daarnaast zal bovendien een Organisatie en een Contactpersoon automatisch worden aangemaakt in het CRM-systeem.

Organisaties

Organisaties (of Accounts) zijn records met klantengegevens voor een klant of potentiële klant. Wanneer een Lead is geconverteerd naar een Verkoopkans, wordt een Organisatie (Account) voor de potentiële klant automatisch aangemaakt in het CRM-systeem.

Contactpersonen

Contactpersonen (Contacts) zijn de natuurlijke contactpersonen van een klant of potentiële klant. Wanneer een Lead is geconverteerd naar een Verkoopkans, wordt een Contactpersoon voor de potentiële klant automatisch gemaakt in het CRM-systeem.

Offertes

Offertes (Quotes) zijn verzamelingen informatie (prijs, hoeveelheden en andere voorwaarden), voor een potentiële verkoop aan Prospects. Het CRM-systeem ondersteunt je bij het aanmaken van offertes voor potentiële klanten. Een offerte kan worden aangemaakt vanuit een Verkoopkans voor eenvoudige en automatische overdracht van de gegevens van de klant naar de Offerte.

Inkooporders

Inkooporders (PO, Purchase Orders) zijn commerciële documenten afgegeven door een inkoper een verkoper, met vermelding van soorten, hoeveelheden en overeengekomen prijzen voor producten of diensten die de verkoper aan de koper zal verstrekken. De inkooporder is een formele kennisgeving en goedkeuring voor een bestelling door de klant. Zodra de Inkooporder is ontvangen start de volgende fase in het verkoopproces.

Verkooporders

Verkooporders (SO, Sales Orders)) zijn documenten die intern worden gebruikt door bedrijven om opdrachten te volgen en een klantbestelling te voltooien. Een Verkooporder kan worden gemaakt voor producten en/of diensten. In het CRM-systeem kunt u orders vastleggen, beheren en verwante informatie vastleggen als onderdeel van uw verkoopproces. Zodra een offerte is goedgekeurd, kan rechtstreeks vanuit de detailweergave van een Offerte een Verkooporder worden gemaakt. Alle relevante gegevens van bestaande records zullen automatisch worden ingevuld in de Verkooporder.

Facturen

Facturen (Invoices) zijn commerciële documenten afgegeven door een verkoper aan de koper. Het document vermeldt de producten, de hoeveelheden en overeengekomen prijzen voor de door de verkoper aan de koper aangeboden producten of diensten. Zodra een Offerte is goedgekeurd, maak je snel een Factuur vanuit een Offerte. Alle benodigde gegevens worden automatisch vanuit de Offerte overgenomen in de Factuur.

Campagnes

Campagnes (Campaigns) (of marketingcampagnes) zijn marketinginspanningen om omzet door middel van marketingactiviteiten te verhogen. Het doel van deze inspanning is vaak om nieuwe Leads te genereren en te helpen deze om te zetten in nieuwe Verkooporders.

Een Campagne kan andere doelen hebben, zoals bijvoorbeeld verbetering van het bewustzijn of de merkbekendheid van het bedrijf. Een CRM-systeem helpt om marketingcampagnes beter te beheren, uitvoeren en volgen.

Producten

Producten (Product) zijn fysieke artikelen die door een bedrijf worden aangeboden aan haar klanten. Een CRM-systeem ondersteund het bedrijf om informatie over producten en aanverwante informatie vast te leggen. Verkoopmedewerkers en andere CRM-gebruikers kunnen de productinformatie volledig en correct in hun zakelijke activiteiten gebruiken. In extreme vorm wordt het CRM-systeem gebruikt als Product Informatie Systeem.

Leverancier

Leveranciers (of Vendors) zijn leveranciers van 1 of meer Producten. Het voorraadbeheerdeel van het vtiger CRM-systeem kunt u de voorraad bijhouden, zelfs als deze wordt geleverd door meerdere Leveranciers.

Prijslijsten

Prijslijsten (Price Books) zijn verzamelingen producten en prijzen die voor een specifiek doel worden samengesteld (bijvoorbeeld een marktsegment). Je kunt bijvoorbeeld een prijslijst maken voor verkopen in de onderwijsmarkt of goede doelen markt, waar met kortingen wordt gewerkt of juist branches waar extra kosten in de prijs zijn opgenomen.

Met Prijslijsten kan binnen het CRM-systeem het verkooppersoneel makkelijker offertes maken voor verschillende klantengroepen terwijl automatisch de juiste prijs wordt geselecteerd.

Servicetickets

Tickets (Trouble Ticket of Service Request) zijn informatierecords met betrekking tot een klachtenmelding of serviceverzoek van de klant. Het CRM-systeem, evenals vele andere Helpdesk-systemen en systemen die actie-items bijhouden, gebruikt schermen en lijsten om problemen of serviceaanvragen van klanten vast te leggen, bij te houden en te beheren.

Profielen

Profielen (Profiles) zijn sets van permissies om CRM operaties te mogen uitvoeren en kunnen worden toegewezen aan Gebruikers. Profielen maken het gemakkelijker om gedetailleerde beveiligingsrechten in te stellen zonder deze individueel voor elke gebruiker te hoeven onderhouden. Specifieke beveiligingsrechten kunnen worden éénmaal toegekend in een profiel en vervolgens zo nodig toegewezen aan Gebruikers.

Rollen

Met de Rol-gebaseerde beveiliging kun je de beveiliging instellen met behulp van hiërarchische rollen die verantwoordelijkheden van de gebruikers en beheerders in de organisatie omvatten. Elke rol is gelinkt met 1 of meer Profielen, dat wil zeggen een verzameling van beveiligingsrechten. De rollen worden vervolgens toegewezen aan Gebruikers.

Een goed beveiligingsbeheer met rol-gebaseerde beveiliging bestaat uit het eerst goed bepalen van de bewerkingen die moeten worden uitgevoerd door personen in bepaalde functies en het correct toewijzen van rollen aan gebruikers.

Groepen

Naast het beperken van de bevoegdheden voor elk type van gegevens, biedt vtiger CRM de mogelijkheid om voor specifieke groepen (Groups) toegang te regelen tot subsets van de gegevens. Wellicht wil je toegang tot gegevens voor een specifieke klantdossier zo inregelen dat alleen bepaalde personen de gegevens kunt zien. Voor een betere beheersbaarheid, biedt vtiger CRM de mogelijkheid om Gebruikers en rollen in groepen te verzamelen. Specifieke gegevens kunnen worden toegewezen aan specifieke groepenzodat iedereen, die onderdeel is van de groep, toegang tot die gegevens heeft.

Tag Clouds

Tag Clouds zijn een gemak voor CRM gegevenstoegang die met labels zijn gelabeld. Tag Clouds zijn ontworpen om de gebruikersvriendelijkheid van het CRM te verbeteren door het gemakkelijker toegankelijk te maken. Tag Clouds helpen om gegevens te categoriseren op basis de ingebouwde categorieën door middel van labels (tags). Tag Clouds worden gebruikt voor het bundelen van objecten die zijn gebaseerd op subjectieve of andere waarden.

Agendaherinnering

Elke gebruiker kan een herinneringsfunctie activeren voor activiteiten door een herinneringsinterval in te stellen in mijn voorkeuren. Als geactiveerd dan zal elke keer dat een activiteit actueel is een een popup-venster worden weergegeven. Het pop-upvenster toont de tijd, status en onderwerp van de activiteit. Het biedt je de opties om de activiteit uit te stellen of het bericht te sluiten. Als het bericht wordt uitgesteld zal de boodschap na de volgende herinneringsinterval weer naar boven komen totdat het wordt gesloten.

Gerelateerde lijst

Elke kaart en lijst laat velden zien die direct onderdeel zijn van de betreffende entiteit. Daarnaast worden velden getoond welke eigenlijk toehoren aan andere entiteiten. Dit wordt vaak getoond in een gerelateerd lijst (related list).