Hoe kunnen we helpen?

Inhoud

Kun je Vtiger CRM gebruiken met Active Directory

Je bent hier:

Active Directory (AD) is een directoryservice die is ontwikkeld door Microsoft. Het is een onderdeel van het Windows Server-besturingssysteem en wordt gebruikt voor het beheren van netwerkbronnen zoals gebruikers, computers, printers, beveiligingsgroepen en andere objecten. Active Directory biedt een centrale opslag voor deze objecten en stelt netwerkbeheerders in staat om toegangscontrole en beleidsbeheer op een gestructureerde en geïntegreerde manier uit te voeren.

Enkele van de belangrijkste functies van Active Directory zijn:

  1. Gebruikersbeheer: Active Directory slaat informatie op over gebruikersaccounts, inclusief inloggegevens, machtigingen en andere relevante attributen.
  2. Computers en Apparaten: Het beheert informatie over computers, servers en andere apparaten die zijn aangesloten op het netwerk.
  3. Groepsbeheer: Active Directory maakt het mogelijk om gebruikers en computers in groepen te organiseren, waardoor het eenvoudiger wordt om toegangsrechten en beleidsinstellingen toe te passen.
  4. Beveiliging: Het biedt mogelijkheden voor beveiligingsfuncties zoals authenticatie en autorisatie, waardoor beheerders controle hebben over de toegang tot bronnen.
  5. Domeindiensten: Active Directory is gebaseerd op het concept van domeinen, waarin gebruikers en apparaten zijn georganiseerd. Het zorgt voor een gestructureerde hiërarchie van netwerkobjecten.

Active Directory wordt vaak gebruikt in bedrijfsomgevingen met Windows-netwerken en maakt een centraal beheer van gebruikers en bronnen mogelijk. Het vergemakkelijkt ook de implementatie van beleidsregels en beveiligingsinstellingen op een consistente manier binnen een organisatie.

Vicus heeft een module beschilkbaar om Vtiger CRM te gebruiken in combinatie met Active Directory.