Wederom kapitaal injectie

Met deze injectie wordt met name de markering professioneler opgezet.