Uitbreidingsmodule voor vtiger CRM (vt-salestargets)

Sales Targets

  • bepaal jouw numerieke en of financiële doelstellingen en voer deze in
  • vergelijk de verkoopprestaties met de verkoopdoelstellingen
  • volledig inzicht in de gerealiseerde omzet met de vooraf gestelde doelstellingen
  • de perfecte module voor het aan/bijsturen van uw salesteam

De module Sales Targets (Verkoopdoelstellingen) binnen vtiger is erop gericht om (sales)managers te ondersteunen in het aansturen van hun salesteam. Na het invoeren van de verkoopdoelstellingen zorgt de module voor continu inzicht in de prestaties van de accountmanagers. Dit komt doordat verkoopresultaten direct worden bijgewerkt op het moment dat een verkooporder wordt opgeslagen in vtiger.

Financiële en numerieke verkoopdoelen

Verkoopdoelen kunnen financieel of numeriek zijn en worden voorafgaand aan een periode vastgesteld en toegewezen aan een of meerdere accountmanagers. Bij een verkoopdoel is het gemakkelijk te zien uit welke verkooporders het resultaat is opgebouwd. Zo kan er later geen discussie ontstaan over de werkelijk behaalde resultaten.

  • Bij een financieel doel gebruikt vtiger het totaalbedrag van de verkooporder om te bepalen in hoeverre de doelstelling behaald is.
  • Bij een numeriek doel telt vtiger het aantal verkooporders om te bepalen in welke mate de doelstelling gerealiseerd is.

Tegelijk met het tot stand brengen van de relatie tussen verkoopdoel en verkooporder, herziet vtiger op het verkoopdoel de gerealiseerde omzet of het gerealiseerde aantal. Tevens wordt het percentage van de gerealiseerde omzet in verhouding tot de doelstelling geüpdatet.

Continue inzicht in de verkoopprestaties van jouw salesteam

Verkooporder toewijzingen

Omdat verkooporders maar aan één persoon kunnen worden verbonden, is er de module Verkooporder toewijzingen. Hiermee kan een verkooporder aan meerdere verkopers worden gekoppeld, waardoor een verkooporder automatisch aan meerdere verkoopdoelen gekoppeld wordt.

Alleen de salesmanager kan verkooporder toewijzingen aanmaken, bewerken en verwijderen. Hij of zij kan op de verkooporder toewijzing ook het bedrag beperken dat wordt toegewezen aan de betreffende verkoper, op basis van een percentage of een vast bedrag.

Verkoop grafisch inzichtelijk

Op de homepage is er een widget beschikbaar die per jaar en verkoper het doel en resultaat laat zien in een lijngrafiek. De widget bewaart de voorkeur voor het jaar en de verkoper voor de volgende keer dat je inlogt. Met behulp van deze widget kan in een oogopslag de vorderingen van de verkoop ten opzichte van de gestelde doelen worden afgelezen.

Gerelateerde modules

Ga terug