Uitbreidingsmodule voor vtiger CRM (Vtiger-power-layout)

Vtiger power layout

De module is ontwikkeld om management, systeembeheerder en gebruikers. Te helpen bij het kiezen welke velden en blokken moeten worden weergegeven in velden, kies ook zichtbaar of onzichtbare velden en blokken en vul automatische velden in voor bepaalde modules, afhankelijk van de staat van de module wat is vermeld in de configuratie.

De module moet 4 stappen volgen om alle blokken of velden die aan modules zijn gekoppeld te verbergen/tonen/verplichten/lezen.

  1. Stel de standaardzichtbaarheid van blok/velden in voordat de weergave van modules wordt toegevoegd/bewerkt.
  2. Stel voorwaarden in op velden om de zichtbaarheid van blokken en velden in stap 3 in te stellen.
  3. Definieer blokken/velden om te verbergen/tonen zodra aan de voorwaarden is voldaan bij stap 2.
  4. Definieer de waarden van sommige velden op basis van de in stap 2 gevonden voorwaarden.

Mogelijkheden:

  • Standaard Hide of Show blokken of velden bij het laden van pagina’s zonder voorwaardencontrole.
  • Blokken of velden verbergen of tonen voor een bepaalde module, afhankelijk van de voorwaarden die worden vermeld in de CTPowerBlockFields-records van een bepaalde module.
  • Stel velden in voor een specifieke module afhankelijk van de voorwaarden die worden vermeld in de CTPowerBlockFields-records van een bepaalde module.
  • Stel ‘’Velden alleen lezen’’ in voor bepaalde een bepaalde module, afhankelijk van de voorwaarden die worden vermeld in CTPowerBlockFields-records van een bepaalde module.
  • Automatisch aanvullen van velden voor een bepaalde module, afhankelijk van de voorwaarden die worden vermeld in CTPowerBlockFields-records van een bepaalde module.

Gerelateerde modules

Ga terug