Uitbreidingsmodule voor vtiger CRM (vt-bank-mt940)

Afletteren MT940 bankbestanden

Met de uploadknop kun je zelf nieuwe bankbestanden toevoegen

Met de vtiger module Afletteren MT940 bankbestanden importeer je bankbestanden van bestandsformaat mt940 (MUT) als vtiger betalingen en worden je facturen automatisch bijgewerkt.

Betalingen registreren in vtiger

Deze module werkt samen met de module Vtiger betalingen (die heb je ook nodig!). De betalingen worden in vtiger geregistreerd èn gekoppeld aan de betreffende vtiger factuur op basis van het automatisch herkende factuurnummer.

Bewaking tegen dubbel inlezen

Er is een controle op betalingen die al in vtiger aanwezig zijn, deze worden niet opnieuw toegevoegd.

Automatisch factuursaldi herberekenen en status bijwerken

Tevens voorziet deze module in een herberekening van de factuurbalans en wordt de status van de factuur in vtiger gezet naar ‘Deels betaald’, ‘Betaald’ of ‘Te veel betaald’.

Compatible met MT940 bestandsformaat

  • ING en Rabo (MT940 versie voorjaar 2019)

Gerelateerde modules

Ga terug