Kenniscentrum Handel

Vicus is Kenniscentrum Handel erkend leerbedrijf. Bij Vicus staat de ontwikkeling van menselijk kapitaal centraal.

Vicus is geacrediteerd als erkend leerbedrijf

KCH is de verzamelnaam voor alle activiteiten die de vier onderdelen van KCH verrichten. Dat zijn: Kenniscentrum Handel, KCH Examens, KCH Human Capital Management en KCH International.

Bij KCH werken álle medewerkers van de vier onderdelen, elk met een eigen specialisme en/of invalshoek, aan het ‘verzilveren van menselijk kapitaal’. Dat laatste is dan ook de pay-off voor de totale organisatie KCH.

Elk onderdeel heeft daarbij een eigen pay-off die aangeeft waaraan binnen dat onderdeel wordt gewerkt. Dat gebeurt met aandacht voor eigen aspecten en accenten, maar versterkend naar elkaar bij het vinden van oplossingen voor vragen en behoeften van klanten.

Verreweg de grootste hoeveelheid van de werkzaamheden van KCH wordt verricht onder het label Kenniscentrum Handel. Vicus is geaccrediteerd als erkend leerbedrijf.

Over Kenniscentrum Handel

Bij examinering denken de meeste mensen direct aan het afsluiten van een scholingstraject of een opleiding. En dat is logisch. Maar ieder examen begint eigenlijk bij het bepalen en concreet beschrijven van de beroepskwalificaties. En die worden afgeleid van de eisen die een beroep, functie, taken of beroepsrollen aan iemand stellen. KCH heeft veel expertise en ervaring in het beschrijven van beroepscompetentieprofielen en beroepskwalificaties. In opdracht ontwikkelt KCH beroepskwalificaties die expliciet weergeven wat iemand kan wanneer hij/zij de beschreven kwalificaties beheerst. KCH kan vervolgens ook zorg dragen voor relevante, praktijkgerichte en efficiënte examinering en branche-certificaten.Ga terug