Magento en CRM E-Commerce Specialist

Vtiger 6.0 Nederlandse vertaling

De Nederlandse vertaling voor vtiger CRM 6 van Vicus is af en wordt door het coreteam opgenomen in de standaardinstallatie.

De Nederlandse vtiger vertaling is wederom door Vicus gemaakt op basis van de beschikbare vtiger 6.0 beta. Zeer waarschijnlijk zullen er nog updates van de vtiger Nederlandse vertaling volgen.

Klanten van Vicus kunnen de updates gratis downloaden en zelf installeren of dat onder het serviceabonnement door Vicus laten doen. Bestaande Vicus klanten kunnen bij Vicus een inlog krijgen om de vertaling alvast te bekijken en eventuele verbeteringen voor te stellen.

Een belangrijk verschil ten opzichte van eerdere vtiger versies is de vereenvoudiging van de structuur en een consequentere naamgeving van de vtiger taallabels. Oude taalpakketten zijn daardoor niet meer bruikbaar.