Magento en CRM E-Commerce Specialist

Vicus hosting partner Byte heeft certificaat ISO 27001:2013

Het mogen voeren van het ISO 27001:2013 kwaliteitslabel betekent dat processen en procedures op het gebied van informatiebeveiliging zeer strak in elkaar zitten.

Het mogen voeren van het ISO 27001:2013 kwaliteitslabel betekent dat onze processen en procedures op het gebied van informatiebeveiliging zeer strak in elkaar zitten. In normale mensentaal: wij gaan uitermate veilig met jouw data en gegevens om en we hebben een strak beleid om dit ook op lange termijn te waarborgen.

Het verkrijgen van het certificaat is het resultaat van een uitgebreide externe audit op het gebied van security management. De volgende gebieden zijn uitvoerig beoordeeld:

  • Beleidsmatig (management)
  • Organisatorisch (verantwoordelijkheden)
  • Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen)
  • Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik)
  • Fysiek (sloten, brandbeveiliging)
  • Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures)
  • Toegangscontrole (wachtwoorden, biometrie)
  • Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen)
  • Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen)
  • Regelgeving (Wet Computercriminaliteit, Wet Bescherming Persoonsgegevens)
 DigiTrust Certificaat ISO-27001 van Byte