Magento en CRM E-Commerce Specialist

Preview vtiger 6.0 herontwerp vtiger online CRM

De levering zal nog wel even duren, maar er wordt al volop gewerkt aan vtriger 6.0. Focus zal liggen op verbeteren van lay-out en gebruikersvriendelijkheid.

In vtiger 6 ligt een belangrijke focus op het verbeteren van de gebruikersinterface. Denk aan:

  • het verbeteren van de navigatie;
  • makkelijker vinden van menu-opties
  • snelheid
  • uitbreidbaarheid
  • ontwikkeltools voor het maken van vtiger themes

De nieuwe webclient zal volledig worden herschreven en overgezet naar het JQuery + Bootstrap framework. Dit framework wordt ook voor veel wordpress themes gebruikt.