Magento en CRM E-Commerce Specialist

Modern Campagnemanagement in een Multichannel omgeving

Er komen steeds meer kanalen bij en daarnaast worden campagnes steeds gerichter op de ontvanger afgestemd. Slechte campagnes zijn niet alleen verliesgevend maar leiden er ook toe dat de ontvangers zich niet meer openstellen voor boodschappen. Dat laatste is wel de grootste schadepost. Hoe kunnen organisaties campagnemanagement beter inrichten en organiseren?

Dinsdag 2 maart organiseerde de CRM Association in samenwerking met PIM (Platform Innovatie in Marketing) haar jaarlijkse, inmiddels traditionele gezamenlijke bijeenkomst. Sander van der Blonk van RapidSugar hield een presentatie waarin hij vertelde dat Campagne Management geen softwaretruukje is, Joost Bosma vertelde over de verbetering van campagnemanagement bij Air Miles en Theo van der Steen (Programma Manager CRM) en Joan Willemse (Directeur Marketing & Sales) van de ANWB lieten ons kennismaken met hun segmentering op basis van Persona’s. Onderstaand ons verhaal naar aanleiding van de drie verhalen.

Meten van marketing resultaten

Ook bij marketing is het meten van resultaten essentieel. Een oude wijsheid zegt “Hoewel de helft van de marketing budgetten voor niets worden uitgegeven moet je alles uitgeven. Je weet namelijk niet welke helft niet presteert”. Gelukkig bieden moderne media betere middelen om prestaties te meten.

Competitie op het marktsegment

Marketeers moeten steeds meer competeren op marktsegmenten, knokken, harder roepen, slimmer communiceren en beter gebekt zijn om de aandacht te krijgen. Om slimmer te werken heb je meer en betere hulpmiddelen nodig om te segmenteren en klantprofielen samen te stellen. Segmenteren wordt steeds belangrijker. Maar hoeveel criteria gebruiken we om te segmenteren? Hoe meer hoe duurder. De truuk wordt dus steeds meer om de steeds efficiënter verzamelde gegevens steeds effectiever toe te passen.

Campagne management met rendement

Campagne management begint bij plannen, ontwerpen, testen, uitvoeren en evalueren van de resultaten. Om de resultaten af te zetten tegen de kosten zal moeten worden gemeten, immers alleen middels meetbare resultaten kan een Return Of Investment worden berekend.

Dezelfde behoeften anders ervaren

Markten veranderen, mensen maar nauwelijks. Ondanks alle innovatie willen en opereren mensen grotendeels hetzelfde. Ze gebruiken hooguit andere media; daardoor wordt wel het consumentengedrag anders ervaren. Behoeftes veranderen niet veel, de wijze, tijd, plaats van oriëntatie en bevrediging wel. Nieuwe ontwikkelingen zijn onder andere dat op sites als kieskeurig.nl en vergelijk.nl meer consumenten kijken dan op de sites van fabrikanten zelf.

Marketing automation alleen met permissie

Marketing automatisering heeft verschillende routes. Data wordt verzamelen en geanalyseerd (Web) Analytics. Via het web worden landingspages en formulieren dynamisch opgebouwd en er vindt steeds meer integratie plaats met Social CRM. Een database en permissies is inmiddels net zo’n belangrijke asset als de profielen zelf. Met data en permissie is het mogelijk interactie te genereren. Steeds belangrijker wordt ook het microtargetten; zoveel mogelijk op de persoon. Daardoor zijn er juist ook weer ontwikkelingen van Event driven acties op basis van vooruit ingestelde triggers waarbij het initiatief juist ligt bij de verzender.

Real-time dialoog wordt de norm

Prospects nemen steeds vaker het initiatief. Hiermee ontstaat voor de klant steeds meer de verwachting van een real-time dialoog. Er is daarom behoefte aan hybride mensen die alle processen aan elkaar kunnen knopen. Meestal mislukt overigens CRM door het gebrek aan kennis en ervaring van de betrokken medewerkers en aansluiting op het bedrijfsproces. Vicus volgt deze ontwikkelingen op de voet en is zich continue aan het bijscholen. De innovatiekracht van Open Source software helpt hier prima bij.