Magento en CRM E-Commerce Specialist

Meet & Create: ‘Serious Play? Playful Innovation!’

Amersfoort Creatieve Stad organiseert tijdens Game in the City op 13 november twee exclusieve bijeenkomsten.

Deze bijeenkomsten zijn alleen toegankelijk voor ondernemers uit het netwerk van Amersfoort Creatieve Stad en speciaal genodigden.

10.00 uur Masterclass ‘Kansen in de creatieve economie’
14.00 uur Meet & Create: ‘Serious Play? Playful Innovation!’

Masterclass: ‘Kansen in de creatieve economie’

In de creatieve economie staan toegevoegde waarde en symboliek centraal. Dit nieuwe paradigma voor innovatie, creativiteit en economie is bij uitstek een instrument voor de ontwikkeling van brede groepen in de samenleving, o.a. voor minder bedeelden zoals jongeren in achterstandswijken. De masterclass ‘Kansen in de creatieve economie’ wordt gegeven door Ana Carla Fonseca Reis, trendwatcher, econoom en onderzoeker uit Brazilië. Carla Fonseca is een van de voortrekkers in het wereldwijde debat over de creatieve economie.
Wat betekent dit voor jou? Kun jij een bijdrage leveren om dit paradigma te verbreden? In de masterclass ‘Kansen in de creatieve economie’ worden verbindingen gelegd tussen Amersfoortse creatieven, ondernemers, beleidsmakers en de wijkeconomie. Deelnemers worden uitgedaagd samen het raakvlak van creatieve economie en ‘Amersfoort Vernieuwt’ te concretiseren. Zoals wijkmanager Douwe Offringa zich hardop afvraagt: zijn deelnemers in staat een concreet plan voor een nieuw project te ontwikkelen? Kortom, een pragmatische manier om met ‘Kansen in de creatieve economie’ in aanraking te komen.

Meet & Create: ‘Serious Play? Playful Innovation!’

Zijn games een beetje een ‘ver van je bed show’? De komende Meet & Create maakt hier een einde aan! Wij gaan de raakvlakken en de interactie van games, innovatie en dienstverlening verkennen. Games kunnen je helpen goede ideeën te ontwikkelen. Hoe? Dat willen we je zelf laten ervaren in deze speelse bijeenkomst. We gaan dus zelf aan de slag, geholpen door de mensen van Leapfrog.

We beginnen met een korte lezing over “play”. Daarbij kijken we niet alleen naar games maar juist ook naar playful activities. Waarom spelen mensen? Wat is de waarde van spel, wat voor een effecten heeft het? Bij spel draait het om het gedrag van mensen, dat kan je sturen door ze te beperken of door ze te belonen. We staan ook even kort stil bij wat het betekent om speelse dingen te maken: spel laat zich niet vanuit een luie stoel bedenken, maar vormt zich al doende. Iteratief ontwerpen is daarbij van groot belang.

Handen uit de mouwen. We gaan aan de slag in twee stappen. We gaan werken in groepen. De groepen krijgen een klein modelletje waarmee ze kunnen werken. De opdracht gaat over een bestaand systeem waar iedereen mee bekend is, bijvoorbeeld e-mail of de supermarkt. De vraag aan jullie is om dit bestaande systeem speelser te maken. De eerste stap gaat over het genereren van ideeën binnen de kaders van het model. Daarna vragen kan een aantal groepjes kort hun ding te presenteren. In stap twee gaan we ze de ideeën verder uitwerken, aan elkaar knopen en evolueren. Aan het einde van de rit presenteren we de uitkomsten nog even aan elkaar. De uitkomst per groep is dan een gevisualiseerd “concept”. En hopelijk een speelser kijk op je eigen werk.

Vicus is deelnemer aan Amersfoort Creatieve Stad