Magento en CRM E-Commerce Specialist

Markt voor CRM dienstverlening groeit met 9%

Amsterdam, dinsdag 2 maart 2010 - CRM Association NL – Platform Klantgericht Ondernemen – inventariseert jaarlijks het aanbod van dienstverleners, softwareleveranciers en opleiders op het gebied van CRM, c.q. Klantgericht Ondernemen. Recentelijk is dit CRM Marktoverzicht weer verschenen waarin een groei van 9% wordt gesignaleerd. De huidige omvang van de markt wordt geschat op 545 miljoen Euro.

Het CRM Marktoverzicht biedt een objectief beeld van de diensten en producten die de Nederlandse CRM markt te bieden heeft. Op basis van het aantal gerapporteerde CRM consultants is een schatting gemaakt van de marktomvang van CRM diensten en deze zijn naast de cijfers van het vorige jaar (peildatum februari 2009) gelegd. Op basis daarvan is een stijging van bestedingen aan CRM dienstverlening van 9% (peildatum februari 2010) te constateren. De marktomvang voor CRM dienstverlening wordt geschat op 545 miljoen Euro. Dit cijfer is exclusief CRM software bestedingen. De gerapporteerde groei van 9% is beduidend kleiner dan de 17% die vorig jaar werd gerapporteerd, maar nog steeds opmerkelijk positief gezien de huidige economische ontwikkelingen. Het is wel in lijn met de constatering dat klanten en klantbehoud als belangrijkste prioriteiten worden gezien door steeds meer Nederlandse bedrijven. Het CRM Marktoverzicht is kosteloos en wordt tijdens het CRM Innovation Event, dat op 18 maart in Arnhem plaatsvindt, aan alle aanwezigen ter beschikking gesteld in de gratis CRM-toolkit. Vanaf 22 maart is het marktoverzicht ook kosteloos te downloaden via CRMPapers.

Over het onderzoek en verantwoording

De informatie is door het projectbureau van CRM Association NL verzameld middels een elektronische vragenlijst die per e-mail aan de bedrijven is gestuurd. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van eigen nieuwsgaring bij informanten die werkzaam zijn bij de diverse bedrijven in het overzicht. Indien dit inconsistente informatie opleverde is een inschatting gemaakt die soms leidde tot een middeling van meerdere getallen en/of het maken van een keuze uit de geraadpleegde bronnen. Ook al heeft CRM Association NL gestreefd om een compleet overzicht samen te stellen, is op voorhand te verwachten dat het overzicht niet uitputtend is. “Toch durven wij het aan te beweren dat dit marktoverzicht het meeste volledige is in zijn soort” aldus directeur van CRM Association NL, Wil Wurtz, onder wiens leiding het marktoverzicht tot stand is gekomen.

Over CRM Association NL – Platform Klantgericht Ondernemen

CRM Association NL is opgericht als een vereniging waarin alle partijen samenkomen die belang hebben bij het delen van kennis en ervaring op het gebied van Customer Relationship Management (CRM). Inmiddels zijn bijna 200 bedrijven lid van CRM Association NL en de bijeenkomsten worden door honderden mensen van die bedrijven en andere geïnteresseerden bezocht. Activiteiten van CRM Association NL zijn o.a.: de jaarlijkse Prijs voor Klantgericht Ondernemen (CRM Awards), CRM Innovation Event, maandelijkse CRM Inspirations, het boek “CRM in Nederland”, jaarlijks marktoverzicht, onderzoek naar CRM, opleidingen.

Vicus uit Amersfoort is lid van CRM Association

Met ingang van 2010 is Vicus ook lid van de CRM Association. De CRM gemeenschap kan nu ook profiteren van de Open Source CRM oplossingen van Vicus. Vtiger CRM is een breed georiënteerd Open Source CRM systeem waarin u zowel het verkoopproces als relatiebeheer als customer service kunt bijhouden. SugarCRM is een dual licenced CRM systeem. De Open Source versie is met name gericht op het ondersteunen van het verkoopproces.