Magento en CRM E-Commerce Specialist

Magento en Zen Cart meest populaire webshopsoftware

Met Magento aan top en Zen Cart daar vlak achter is het open source webshop speelveld mooi in kaart gebracht.

Op de bijgaande grafiek is de verdeling van de in gebruik zijnde webshops helder te zien. Niet op de grafiek te zien is dat vooral veel gebruikers van osComemrce en VirtueMart zijn overgestapt naar Magento. Zen Cart gebruikers hebben daar meestal geen reden toe; de toegevoegde waarde van Magento is dan te beperkt.

Wilt u eens onderzoeken of een overstap van uw huidige platform naar Magento of Zen Cart zinvol is? Neem dan eens vrijblijvend contact op met Vicus!