Magento en CRM E-Commerce Specialist

Eerste ervaringen met vtiger CRM 5.3 positief

Hoewel de vrijgave van de release candidate is uitgesteld van augustus naar oktober hebben wij toch al de hand weten te leggen op een ontwikkelaarsversie.

Het Nederlandse vtiger team ziet uit naar de afronding van deze versie. De finale versie zal overigens pas 3-4 weken na de laatste RC worden vrijgegeven.

Hoewel door het vtiger team een datum van eind oktober wordt genoemd, gaan wij er vanuit dat een stabiele versie einde van het jaar beschikbaar zal zijn voor productieomgevingen. De demo van vtiger 5.3 is inmiddels beschikbaar op een server van Vicus.

Bestaande klanten kunnen bij hun contactpersoon een login aanvragen om de nieuwe versie alvast te bekijken. Het vtiger team onder leiding van Gert is deze nieuwe versie uitgebreid aan het testen en zal hiervan binnenkort verslag doen. De belangrijkste features die nu beschikbaar zijn in de ontwikkelaarsversie:

 • Verbeteringen in de workflows met onder andere ondersteuning van de OF/EN in de workflow condities. Daarnaast de mogelijkheid om conditiegroepen aan te maken en berekeningen op velden uit te voeren;
 • Geplande rapporten (versturen van e-mails met rapporten als bijlage);
 • Read-Only configuratie voor velden op profiel niveau;
 • De mogelijkheid om standaard waarden voor velden in te stellen via de layout-editor;
 • Afbeeldingenbeheer binnen e-mail templates waarmee door gebruikers afbeeldingen in de e-mail templates kunnen worden opgenomen.

Daarnaast zijn de de nodige bugs opgelost. Op dit moment wordt er nog verder gewerkt aan het oplossen van fouten en nog een aantal nieuwe functies:

 • Afhankelijke pick-lijsten – Na het maken van een keuze in het eerste menu, zullen de waarden in een submenu worden aangepast;
 • ondersteuning van EN/OF operaties in de lijstfilters;
 • Goedkeuringen;
 • Grafieken bij rapporten;
 • Een betere webmail module;
 • Verbetering van de import/auto-merge;
 • Berbeteren van de beveiliging.

Neemt niet weg dat we ook nog heel graag in vtiger opgenomen zouden zien:

 • Standaard mogelijkheid om custom velden in de PDF formulieren op te nemen (nu kunnen we dat alleen verzorgen middels maatwerk);
 • Bredere ondersteuning van PBX (telefooncentrales) zodat niet alleen Asterisk gebruikers van vtiger CRM gebruik kunnen maken;
 • Configureerbare decimaaltekens;
 • Upgrade van de PDF generator (tcpdf);
 • Verbetering van de agendafunctie;
 • Integratie van google (nu doen we dat via een plug-in).