Magento en CRM E-Commerce Specialist

Business Open Source Cluster Utrecht

Business Open Source Cluster Utrecht, BOSCU, was een stimuleringsproject van Syntens Utrecht, in samenwerking in met de UU Holding, Kamer van Koophandel Utrecht en Hogeschool van Utrecht, over Open Source Software (OSS). Dit project had als doel de toegevoegde waarde van bedrijven in de regio Utrecht met toepassing van OSS op innovatieve wijze te vergroten en wilde twee clusters van bedrijven en instellingen in de regio vormen die de toepassing van OSS op een innovatieve manier willen implementeren/realiseren.

Door het opzetten van een regionaal kenniscluster rondom OSS wil men bedrijven praktisch kennis laten maken met Open Source-applicaties. Meer algemeen wil men de voor- en nadelen van Open Source breder bekend stellen in de regio Utrecht. Dit regionale kenniscluster biedt de mogelijkheid tot het stimuleren van nieuwe ICT-kennis en sluit daarom aan bij de actielijn: “Scherpere kennis van ICT”. Bijbehorende activiteiten zijn een aantal klankbordbijeenkomsten, masterclasses, een business cluster en het implementeren van een business case.

Vicus eBusiness Solutions heeft binnen dit programma een project uitgevoerd samen met COZEON om een bedrijfsbrede implementatie in te richten met open Source software.

Laat een reactie achter