Magento en CRM E-Commerce Specialist

Buckaroo Vernieuwde voorwaarden en Privacy Statement

Buckaroo heeft vernieuwde Algemene Voorwaarden, Voorwaarden Betaalwijzen en een Privacyregeling die per 1 maart 2014 van kracht zal zijn.

Veranderende wet- en regelgeving in de branche en strengere eisen vanuit onder meer De Nederlandsche Bank, PCI, Thuiswinkel.org, Currence en de Intrum Justitia Groep maken een update noodzakelijk.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • De voorwaarden zijn beter leesbaar gemaakt en de structuur logischer van opzet. Daarnaast is er bij het aanpassen van de voorwaarden veel aandacht besteedt aan het duidelijk en begrijpelijk formuleren van de teksten.
  • Verbeterde uitleg rollen en verplichtingen Stichting Derdengelden.
  • Betere bestrijding consumentenfraude.
  • Wederkerigheid van diverse clausules waardoor verplichtingen niet alleen voor de Merchant, maar ook voor Buckaroo gelden.