Magento en CRM E-Commerce Specialist

BSA start de aanval op open standaarden

Iedereen kent de BSA als de software-politie. Dat de belangenorganisatie ook een sterke lobby-tak heeft, is veel minder bekend. Zowel op Europees als nationaal niveau verzet de BSA zich tegen een definitie van open standaarden waarin geen plaats is voor de de facto standaarden van zijn leden.

De BSA, kort voor Business Software Alliance, kennen we vooral als de licentie-politie. Heb je als bedrijf je software-licenties niet op orde, dan loop je het risico na een inval door de BSA een fikse schadevergoeding te moeten betalen.

Nauwelijks bekend is dat de BSA ook een lobby-tak heeft die zowel op Europees als op landelijk niveau actief is. Ze geeft aan te lobbyen bij de Europese Commissie, maar zich ook bezig te houden met wat er hier bij de Nederlandse overheid gebeurt op het gebied van open standaarden en open source.

Grote belangen

De BSA maakt zich in het bijzonder druk over het nieuwe European Interoperability Framework (EIF), waarvan afgelopen zomer een eerste versie werd gepubliceerd. Nog voor het voorjaar moet de definitieve richtlijn verschijnen. De EIF definieert de voorwaarden waaraan (open) standaarden straks moeten voldoen willen ze door de Europese overheden gebruikt kunnen worden. Het Nederlandse beleid (vastgelegd in het actieplan Nederland Open in Verbinding) is daar een afgeleide van.

De overheid zegt in de EIF echter niets over wat zijn burgers mogen of moeten; het gaat over de overheid zelf.

De facto standaarden

Om zijn argumentatie te ondersteunen, heeft de BSA een lijst gemaakt van veelgebruikte standaarden die onder de nieuwe richtlijn niet meer gebruikt zouden kunnen worden. Daarop staan bijvoorbeeld CD-ROM, GSM en MP3. Als je het overzicht bekijkt, kun je inderdaad niet anders concluderen dan dat het veelal niet om open maar om de facto standaarden gaat. Red Hat en andere Linux-bedrijven leveren bij hun distributies bijvoorbeeld geen ondersteuning voor MP3, juist omdat die standaard strijdig is met de algemeen aanvaarde voorwaarden voor openheid. Gebruikers kunnen de MP3-tools apart installeren of – liever nog – gebruik maken van het open formaat Ogg Vorbis.

Voor gesloten standaarden zijn alternatieven beschikbaar of te bedenken. Goed voorbeeld van dat laatste is het PNG-formaat voor plaatjes. Dat is meer dan tien jaar geleden specifiek ontwikkeld als open alternatief voor het GIF-formaat, nadat Unisys met de sterk toegenomen populariteit van het web over het betalen van licentiegelden begon.

Met Open Source maakt de BSA bij u geen kans!