Magento en CRM E-Commerce Specialist

Bestuur CRM Association wil professionaliseren

De nieuwe bestuurders van CRM Association Nederland willen het vakgebied en de vereniging professionaliseren. Daartoe heeft de branchevereniging een directeur en een nieuwe voorzitter aangesteld. “Er moeten eenduidige functieomschrijvingen komen voor crm-professionals."

De branchevereniging voor klantrelatiebeheer CRM Association Nederland heeft de voormalige voorzitter Wil Wurtz benoemd tot directeur. Hij moet samen met de nieuwe voorzitter Gerard Struijf het groeiende aantal leden en activiteiten leiden. De bestuurders hebben de ambitie om de vereniging en het vakgebied verder te professionaliseren.

Volgens de nieuwe bestuurders gebruiken bedrijven customer relationship management (crm) steeds vaker als alternatief voor een traditionele marketing- en verkoopaanpak. De vereniging wil die ontwikkeling ondersteunen door uitwisseling van informatie op de website, kennisuitwisseling in themasessies, bijdragen aan crm-opleidingen, onderzoek, netwerkborrels en de jaarlijkse uitreiking van de CRM Awards.

De bestuurders maken zich daarnaast sterk voor eenduidige definities van mensen die werken in de crm-branche. Struijf: “Ons vakgebied en het aantal opleidingen is de laatste jaren organisch gegroeid. Er is steeds meer vraag naar gekwalificeerde crm-krachten. De vrijblijvendheid is voorbij. Het is nu tijd om de competenties van crm-professionals vast te stellen in profielen. Daarvoor werken we onder andere samen met de Hbo-raad en UWV.”
Klant centraal

Een andere drijfveer om het voorzitterschap op zich te nemen is Struijf’s overtuiging dat klanten meer centraal moeten komen te staan in de bedrijfsvoering van organisaties die crm gebruiken. “Voorheen werd crm vaak vanuit de ict benaderd, maar bij de definitie die wij hanteren is ict slechts een ondersteunende factor. Klantrendement en klanttevredenheid staan centraal.” Hij is trots dat de definitie van crm zoals opgesteld door zijn vereniging internationaal wordt overgenomen.

De nieuwe directeur benadrukt dat de vereniging sterker moet worden door kennisuitwisseling met organisaties in België, Duitsland, de Verenigde Staten en Engeland.

Cognitief psycholoog Wil Wurtz was sinds 2002 voorzitter van de vereniging. Hij richtte in 1991 MSP Associates op. Dat bedrijf richt zich op verbetering van klanttevredenheid en klantrendement door optimalisatie van verkoop- en marketingprocessen. Struijf werk bij adviesbureau Boer & Croon. Hij ontwikkelt strategieën voor klantrelatiebeheer en is lid van de jury voor de BI Awards. Hij was al lid van het bestuur van de crm-vereniging. Een belangrijk onderdeel voor CRM is de ondersteunende software. Vicus heeft ruime ervaring met het implementeren van Open Source software paketten als SugarCRM en vtiger CRM. Beide topklasse software zonder licentiekosten!