Open source-strategie geeft bij gemeente richting aan ICT-aanbestedingen

Actieplan NOiV

In 2007 heeft het ministerie van Economische Zaken het actieplan NOiV gepubliceerd. Het actieplan kent drie doelen: het vergroten van interoperabiliteit, het verminderen van leveranciersafhankelijkheid en het creëren van een gelijk speelveld. Om deze doelen te realiseren beschrijft het actieplan acties op het gebied van open standaarden en Open Source software. Eén van de acties is dat gemeenten uiterlijk in januari 2010 een implementatiestrategie voor Open Source software ontwikkeld moeten hebben.

Voordelen en consequenties van Open Source

De gemeente Amersfoort heeft Twynstra Gudde gevraagd een advies uit te brengen gegeven haar huidige ICT-omgeving om een strategie te kunnen bepalen voor het toepassen van open standaarden en Open Source software. Met de gemeente Amersfoort heeft Twynstra Gudde een aanpak ontwikkeld om tot een beleidsadvies te komen. Centraal in deze aanpak staan de behoeftes van de gemeentelijke organisatie. Bij de totstandkoming van het advies hebben de adviseurs van Twynstra Gudde intensief samengewerkt met de ICT-afdeling van de gemeente. Deze samenwerking was cruciaal om te komen tot een advies dat past binnen het huidige ICT-beleid en de huidige ICT-infrastructuur.

Beleidsadvies

Het advies geeft aan op welke onderdelen op de korte termijn Open Source software een reëel alternatief is en op welke onderdelen niet. Belangrijker is echter dat het advies suggesties geeft over de stappen die de gemeente kan nemen om daadwerkelijk leveranciersonafhankelijkheid te creëren.

Vicus in Amersfoort Open Source dienstverlener sinds 2004

Wilt u meer informatie over Open Source of de toepasbaarheid in uw organisatie? neem dan contact met ons op!


Lees meer over: Open Source


Ga terug

Reactie toevoegen

Heb je een toevoeging, een vraag of een interessante link? Vertel het ons, vinden wij leuk.

Bereken het volgende: 5 plus 4.