Een regio krijgt de snelle groeiers die het verdient!

(ingekort) Het profiel van grote steden wordt grotendeels bepaald door internationale hoofdkantoren, hoofdvestigingen van landelijke bedrijven en door de brede en gevarieerde zakelijke infrastructuur. De samenstelling van deze groep bedrijven legt bloot welke typen bedrijvigheid in bepaalde steden en regio’s goed gedijen. Regionale en lokale overheden die actief economisch beleid voeren en werken aan het behoud en de acquisitie van nieuwe innovatieve bedrijven, kunnen veel leren van de redenen van vestiging van snel groeiende bedrijven en hoe hen aan de stad/regio te binden. In een regio vormen de snel groeiende bedrijven een afspiegeling van haar economische structuur en kracht. In Amsterdam zijn de nieuwe ‘creatieve’ sectoren en de zakelijke dienstverlening ruim vertegenwoordigd. Relatief veel succesvolle snel groeiende bedrijven zijn actief in nieuwe media, ICT, vaak in combinatie met marketing, en de zakelijke dienstverlening. Dit is het gevolg van de voorwaarden die Amsterdam biedt: het arbeidspotentieel, de academische en creatieve opleidingen, de zakelijke infrastructuur, de nabijheid van een internationale luchthaven en andere (leef)voorzieningen. Snelle groeiers in Utrecht vestigen zich daar vanwege de centrale ligging. De binding van die bedrijven aan de regio is per definitie veel minder groot. Het gaat in deze regio veelal om zakelijke dienstverleners (de accountants, adviseurs, ICT-specialisten, logistiek adviseurs etc.) en om innovatieve nieuwe technologiebedrijven. Dit type bedrijven heeft vooral hoogopgeleiden in dienst en levert dus weinig banen op voor laagopgeleiden in de regio en dat leidt weer tot hoge werkloosheid onder deze groep. Een ander regionaal probleem wordt gevormd door de toenemende files, die de aantrekkelijkheid van een centraal gelegen stad bedreigen. In combinatie met het tekort aan bedrijventerreinen in economisch goede tijden leidt dit er toe dat de regio haar beloften niet altijd kan waarmaken en dat zeer aantrekkelijke bedrijven verhuizen naar andere regio’s in het land. De snelle groeiers in de regio Utrecht zijn in krachtige sectoren in de regio nog sterker aanwezig dan gemiddeld en in zwakke sectoren juist nog minder. Amersfoort kent een dubbel profiel: enerzijds de snelle groeiers met lokale ondernemers en een sterke lokale binding en anderzijds bedrijven die zich in Utrecht (en ook in Amsterdam) zouden willen vestigen, maar uitwijken naar Amersfoort omdat Utrecht (in tijden van hoogconjunctuur) geen geschikte ruimte te bieden heeft. De nabijheid van andere steden en de centrale ligging is voor de groeiers met weinig lokale binding een belangrijk argument. Het gevaar van de niet zo sterke binding met de stad/regio is dat vertrek uit de regio snel besloten kan worden en weinig drempels kent. Een aanleiding voor vertrek kan de relatief slechte bereikbaarheid zijn. Overheden die regionaal economisch beleid voeren met als doel versterking van de stedelijke/regionale economie, kunnen leren van snelle groeiers. De precieze samenstelling van die groep laat zien welk type bedrijven lokaal goed gedijt en welke sectoren een basis kunnen vormen om verder uit te bouwen. De acquisitie van dat type bedrijven is zinvol, omdat de kans dat die bedrijven ook succesvol zullen zijn en blijven, relatief groot is. En dat is in het belang van beide partijen! Ook Vicus is een snelle groeier. Wilt u daarover meer informatie? Neem contact met ons op!

Lees meer over: Ecommerce Succes Model  ▫  Groothandel  ▫  Open Source  ▫  Timeline


Ga terug

Reactie toevoegen

Heb je een toevoeging, een vraag of een interessante link? Vertel het ons, vinden wij leuk.

Tel 8 en 5 bij elkaar op.