Amsterdam zegt Microsoft de wacht aan

Het College van B&W van de gemeente Amsterdam heeft besloten dat een werkplek op basis van open standaarden én open source software voor haar het 'gewenste eindbeeld' is. Dit na positieve rapportages over de lopende pilotprojectenbij verschillende bestuursafdelingen, waaronder stadsdeel Zeeburg en de Dienst Wonen.

Van pilot naar voorloper

Dit houdt concreet in dat meer diensten en stadsdelen aan de open source zullen gaan, waaronder werkplek pc's die draaien op Suse Linux en OpenOffice.org, als het aan het College ligt. "We hebben het voortaan niet meer over pilotprojecten, maar over voorlopersorganisaties. En dat betekent méér dan alleen een naamsverandering", aldus Manou Chen, Senior Bestuursadviseur Informatiemanagement bij de Bestuursdienst van de gemeente tegen het NOiV, het staatsadviesbureau inzake open standaarden en open source. Voor een gemeentebrede uitrol van de 'open werkplek' vindt het College het nog te vroeg, bovendien beslist elk stadsdeel of het wel of niet meedoet.
Microsoft eruit

Wel heeft het stadsbestuur besloten om het tot 1 oktober jongstleden lopende Enterprise Agreement met Microsoft te laten verlopen, en er wordt voorlopig géén nieuwe aanbesteding gedaan voor een nieuw 'raamcontract kantoorautomatiseringssoftware'.

"Daarmee zeggen we niet dat we geen zaken meer doen met Microsoft. De gemeente heeft zich niet tot doel gesteld Microsoft geheel uit te faseren. Wel is het zo dat er binnen de gemeente nog veel recente ongebruikte versies van Microsoft-software op de plank liggen, waarmee we nog jaren vooruit kunnen", stelt Chen tegenover NOiV

Budgetvoordeel beperkt

Met de - vooralsnog onbekende - besparingen die Amsterdam realiseert door Microsoft er gedeeltelijk uit te werken 'is de dekking voor de projectkosten van Open.Amsterdam in principe beschikbaar', staat te lezen in het Collegebesluit. Deze vrijgekomen bestedingsruimte wordt overigens voor een deel weer te niet gedaan doordat ook de door Microsoft vergeven kortingen als onderdeel van het Enterprise-contract wegvallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kortingen voor optimalisatiesoftware en servervirtualisatie, meldt het document.

Beslismoment

Bij een eerder beslismoment, drie jaar geleden, werd het contract met Microsoft nog wel verlengd, tot chagrijn van onder meer PvdA-raadslid Herman Marres, die al jaren de open souce werkplek bepleit. Eind vorig jaar stemde, na de eerste positieve geluiden, stemde de gemeenteraad in met een continuering van de open source pilots. De nu genomen Collegebesluiten worden op 17 december besproken in de gemeenteraad. Bestuursadviseur Chen was niet bereikbaar voor commentaar. De woordvoerster van wethouder Van Poelgeest, verantwoordelijk voor het Amsterdamse ict-beleid, kon voor publicatie geen inhoudelijke reactie geven op de besluiten. 

Lees meer over: Open Source


Ga terug

Reactie toevoegen

Heb je een toevoeging, een vraag of een interessante link? Vertel het ons, vinden wij leuk.

Wat is de som van 5 en 9?