Magento en CRM E-Commerce Specialist

Amersfoort past open standaarden en open source software toe

De gemeente Amersfoort voert een informatiebeleid waarbij de gemeente streeft naar toepassing van open standaarden en open software, daar waar dit bedrijfseconomisch en kwalitatief verantwoord is.

In 2007 heeft de Tweede Kamer het actieplan ‘Nederland Open in Verbinding’ (NOiV) vastgesteld. Dit heeft de volgende doelen:

  • de afhankelijkheid van (overheids)organisaties ten opzichte van leveranciers verkleinen;
  • en de uitwisseling van gegevens vereenvoudigen

Dit wordt gerealiseerd door het gebruik van open standaarden en zogenaamde open source software.

Definities

Een open standaard is een norm of standaard die er voor zorgt dat computerprogramma’s eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen. De standaard bestaat uit specificaties van een bepaald type product of dienst. Deze specificaties kunnen door meerdere partijen gehanteerd worden. Doordat iedereen een open standaard kan gebruiken, neemt de uitwisselbaarheid van gegevens toe. Bovendien ontstaat hierdoor een grotere diversiteit aan aanbieders. Standaarden zijn immers niet meer aan één bepaalde leverancier gebonden. Bij open source software hebben we het over software die vrij beschikbaar is zonder licentiekosten.

Actieplan NOiV

Het actieplan NOiV heeft o.a. tot gevolg dat gemeenten per januari 2010 verplicht zijn om een strategie te hebben voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van open source software. Ook de gemeente Amersfoort heeft hiervoor beleid opgesteld. Op 12 januari 2010 is dit beleid voor het gebruik van open source software door het college van B&W vastgesteld. De gemeente Amersfoort heeft gekozen voor een scenario waarbij ervaring opgedaan wordt met open source oplossingen, op het moment dat vervangen van bestaande software aan de orde is. En waarbij de keuze voor een open source oplossing bedrijfseconomisch verantwoord is. Vicus heeft binnen de gemeente Amersfoort al diverse Open Source oplossingen met WordPress en vtiger CRM geïmplementeerd. Zie ook onze referentielijst.