X
Contact
Direct advies?
 033 461 1196
<
Contact
Direct advies?
 033 461 1196

Vtiger CRM aan King Business Software voor meer efficiency

Klantcase CAD2M

Schermvoorbeeld 1 CAD2M Vtiger CRM aan King Business Software voor meer efficiency


"Grotere efficiency, beter inzicht en meer werkplezier" Bert Smeitink, directeur van CAD2M in Doetinchem

Samenvatting

Als onderdeel van een integraal plan van aanpak, maakte Vicus, op het snijvlak van automatisering en organisatie-ontwikkeling, een grondige inventarisatie van de werkzaamheden voor de medewerkers en partners en de door hen gebruikte systemen. Vicus organiseerde daarvoor onder andere diepgaande workshops en informatiesessies in een trainingslokaal van CAD2M. Hierbij werd het hele bedrijf actief betrokken bij de problematiek en bij de oplossing. Het advies van Vicus bestond onder andere uit het gedetailleerd bepalen van alle gegevenssets die leidend moesten zijn voor objecten en het vaststellen van alle werkstromen, autorisaties en te implementeren processen.

Probleem van CAD2M

Binnen CAD2M staat de klant centraal met zijn processen en het op grond daarvan geven van goede adviezen en een snelle verwerking van klantengegevens.

O.a. door een snelle groei van het aantal opdrachten en medewerkers besteedde CAD2M voorheen weinig aandacht aan de interne werkprocessen met een efficiënte onderlinge afstemming en uitwisseling van administratieve en projecttechnische informatie. Daarnaast werd specialistische kennis te weinig gedeeld waardoor deze deels verloren dreigde te gaan, ook al omdat kennis opgedaan op de locatie van een klant pas na afloop van het project beschikbaar gemaakt kon worden voor collega’s. Deze combinatie van factoren zorgde voor ‘eilandjes’, veel dubbel werk en onderlinge onduidelijkheid en had een negatieve invloed op de efficiency en het werkplezier binnen het bedrijf.

Oplossing voor CAD2M

Omdat het een complex en organisatorisch ingrijpend project betrof werd gekozen voor een duidelijke opdeling in vier fasen.

In de eerste fase adviseerde, ontwikkelde en implementeerde Vicus een oplossing waarmee elke medewerker online alle relatie-informatie (over klanten en leads) kan opvragen en verwerken. En waarbij elke medewerker zelf verantwoordelijk is voor het proces vanaf leadopvolging tot en met het opstellen van de eerste (project)facturen.

In de tweede projectfase adviseerde Vicus CAD2M over de integratie van de verkoopprocessen en de financieel/ administratieve processen.

Vervolgens verzorgden Vicus de ontwikkeling en implementatie van de hiervoor benodigde software waaronder de open source software vtiger CRM.

In fase 3 koppelde Vicus vtiger aan de bestaande King software. Daardoor worden klanten automatisch als Debiteur in de King administratie opgenomen en worden in vtiger gemaakte facturen automatisch in King geboekt. In King geregistreerde betalingen worden doorgezet naar vtiger. CRM is hiermee leidend voor klanten en facturen. King is leidend voor de betalingen.

In fase 4 optimaliseert CAD2M haar klantenservice door samen met Vicus het vtiger klantportaal te implementeren. Klanten kunnen nu 24/7 problemen melden en de status van de gemelde problemen raadplegen.

Waarom CAD2M voor Vicus koos

Na de implementatie begeleidde Vicus de medewerkers intensief bij het gebruik van de oplossing. De systeembeheerder werd getraind zodat deze diverse technische werkzaamheden nu zelf kan uitvoeren en functionaliteiten kan toevoegen.

Een belangrijk voordeel van de huidige werkwijze is dat de medewerkers zich weer nauw betrokken voelen bij het ‘eindproduct’. Waarbij ze nog steeds veel handelingsvrijheid hebben maar ook meer waardering voor hun persoonlijke toegevoegde waarde. Hierdoor werden zowel de efficiency als het werkplezier in belangrijke mate verhoogd en is er binnen CAD2M een belangrijke cultuuromslag gebaseerd op teamwork gerealiseerd.

Over CAD2M

CAD2M automatiseert en integreert complete ontwerp- en productie-omgevingen en heeft in heel Nederland vooral ingenieursbureaus, industriële ontwerpers en bedrijven voor machinebouw als klant. De kennis van CAD2M van het ontwerpproces en de intuïtieve en geïntegreerde 3D oplossingen van marktleiders zoals SolidWorks & SolidCAM maken het verschil: “Ontwerp betere producten in kortere tijd.” CAD2M doet dit door de behoefte van de klant om te zetten naar een praktische oplossing d.m.v. een breed assortiment aan met elkaar geïntegreerde producten en diensten.

Website: www.cad2m.nl