Optie in de Magento-King koppeling ()

Prijsafspraken van King naar Magento

Voor zakelijke klanten is beschikbaarheid eigen prijs van belang

In King kun je afwijkende prijzen vastleggen voor de combinatie Debiteur/Debiteurgroep en Artikel/Opbrengstgroep. Je kunt daarbij zowel een afwijkende prijs als een kortingspercentage of kortingsbedrag opgeven.

Bij het vaststellen van de prijs van een bepaald artikel voor een bepaalde debiteur wordt uitgegaan van de volgende rangorde (van hoog naar laag):

  • Prijsafspraak debiteur/artikel; en als die er niet is:
  • Prijsafspraak debiteur/opbrengstgroep; en als die er niet is:
  • Prijsafspraak debiteurgroep/artikel; en als die er niet is:
  • Prijsafspraak debiteurgroep/opbrengstgroep; en als die er niet is:
  • De standaard-artikelprijs (incl. standaardkorting), de verkoopprijs die is vastgelegd in programma artikelen.

In King wordt altijd maar één prijsafspraak toegepast, de eerste die voorkomt. In Magento daarentegen worden meerdere regimes vergeleken waarbij de klant in beginsel de laagste prijs betaald. Magento kent daarnaast andere prijsconstructies. Vicus heeft speciale add-ons voor Magento beschikbaar waarmee veel prijsregimes van King gesimuleerd kunnen worden. Dat vergt wel goede afstemming van de configuratie van King, Magento en de Mage2King koppeling.

Ga terug