Simaxx kiest vtiger CRM in plaats van maatwerkoplossing

Verkoop en projectbeheer

Simaxx kiest voor vtiger, omdat het een CRM systeem is dat zelf kan worden ingericht en naar eigen inzicht kan worden uitgebreid met aanvullende modules.
www.simaxx.com

Simaxx registreert haar projecten binnen vtiger en maakt daarvoor gebruik van de specifieke module Projecten binnen vtiger, waaraan tickets gekoppeld kunnen worden. Hiermee verkrijgt Simaxx direct inzicht in de historie van een individueel project. Klantvragen, storingen, problemen etc. kunnen hier direct worden geregistreerd, gevolgd en opgelost. Tevens kan Simaxx projecten koppelen aan allerlei organisaties, contactpersonen en gebruikers op basis van hun rol.

Projecten managen en projectrollen toewijzen binnen vtiger

Per project kunnen verschillende externe rollen worden toegewezen zoals eigenaar, implementator en beherende partij. Deze rollen kunnen los van elkaar worden vastgelegd en gerapporteerd. Ook aan interne vtiger gebruikers, dus de medewerkers van Simaxx, kunnen verschillende (project)rollen en verantwoordelijkheden worden toegewezen. Denk hierbij aan accountmanager, uitvoerder of implementator.

Projectfasering vastleggen en beveiliging aanscherpen

Simaxx kan middels velden op de projectkaart aangeven wanneer een projectfase is afgerond. Hierdoor kan de organisatie gemakkelijk overzicht verkrijgen in de status van alle projecten. Ook heeft Vicus voor Simaxx ingeregeld dat er automatische updates per e-mail worden afgegeven als een projectfase is afgerond. Tenslotte maakt Simaxx gebruik van een maatwerk-module waarbij wachtwoorden die behoren bij de diverse projecten veilig worden opgeslagen.

Over Simaxx

Simaxx brengt uw gebouw tot leven. Het checkt continu de data uit het gebouwbeheersysteem en houdt zo het energieverbruik en installaties in de gaten. En ziet hoe uw gebouw gemiddeld twintig procent energie kan besparen. Voelt feilloos aan hoe storingen en klachten kunnen worden voorkomen. Simaxx luistert naar uw vastgoed. Spreekt dat u aan? Dan spreekt Simaxx u toe.


Ga terug